Editace dodací adresy firmy Okno

Okno editace dodací adresy se nachází na záložce Dodací adresy z Editace firmy.

Okno editace dodací adresy firmy

  • Označení  vyžadované vlastní název pro dodací adresu.
  • Název vlastní název dodací adresy.
  • Ulice a č.p. ulice a číslo popisné.
  • Obec a PSČ obec a poštovní směrovací číslo.
  • Země stát.
  • Aktivní příznak, označující dodací adresu za používanou.
  • Poznámky box pro vepsání vlastních poznámek k dodací adrese.