Editace položky dodacího listu Okno

Načtení čárového kódu

 • Načtěte čárový kód pole pro načtení/vepsání čárového kódu položky.
 • Hledat načte (doplní do následujících polí)  vybranou položku.

Zakázka a výkres

 • Zakázka pokud je žádoucí editovat k jaké zakázce položka náleží, vyberte z výklopného seznamu.
 • Výběr zakázky tlačítko sloužící pro otevření kompletního seznamu zakázek, pro výběr pomocí filtrování.
 • Výkres pokud je žádoucí editovat k jakému výkresu položka náleží, vyberte z výklopného seznamu.
 • Výběr výkresu tlačítko sloužící pro otevření kompletního seznamu výkresů, pro výběr pomocí filtrování.

Materiál

 • Sklad sklad ve kterém je skladován příslušný materiál, který náleží k položce dodacího listu.
 • Materiál materiál, který náleží k položce dodacího listu.
 • Výběr materiálu tlačítko pro výběr materiálu bud rychlým výběrem nebo ze seznamu materiálů.

Dodávka

 • Dodávka vyplňte označení dodávky.
 • Počet MJ počet měrných jednotek dodávky.
 • Cena za MJ vyplňte cenu měrné jednotky.
 • Celkem automaticky vypočtená cena celkem.

Doplňující údaje

 • Datum datum přidání položky na dodací list.
 • Způsob vyplňte způsob dodání.
 • Převzal jméno odpovědné osoby, která převzala položku dodacího listu.