Editace důvodu Okno

Editace důvodů

  • Návaznost návaznost důvodu na jednu z určených položek: Činnost, Režijní přestávka, Polotovar, Výdej materiálu, Technologie.
  • Pořadí seřazení v seznamu důvodů.    
  • Důvod vlastní název důvodu.