Export Okno

Okno exportu lze nalézt v každém seznamu pod ikonou .
Lze vybrat cíl exportu, které položky budou exportované a vstupní parametry pro export.