Editace exportu Okno

Okno editace exportu

Název

  • Název název pro upravovaný export.
  • Aktivní označuje export za používaný.

Výstupní soubor

  • Složka složka v počítači, do které bude exportovaný soubor vložený.
  • Název souboru název exportovaného souboru.
  • Koncovka koncovka exportovaného souboru.

Třídy

  • Třídy seznam oken Manageru, pro které lze export použít.

+ Kód exportu pro vybraný soubor.