Editace faktury vydané Okno

Okno editace faktury


Základní údaje

 • Číslo číslo faktury vydané, dle přednastavené číselné řady.
 • VS variabilní symbol spjatý s fakturou.
 • Číselná řada rozbalovací seznam z Seznam číselných řad pro výběr číselné řady upravované faktury.

Odběratel

 • Odběratel vyberte odběratele z výklopného seznamu nebo z kompletního seznamu firem.
 • Otevřít seznam firem tlačítko, které otevře kompletní seznam firem k pohodlnějšímu filtrování a výběru.
 • Název oficiální název firmy.
 • Ulice a č.p. ulice a číslo popisné sídla firmy.
 • Obec a PSČ obec a poštovní směrovací číslo sídla firmy.
 • IČO identifikační číslo osoby, které náleží firmě dodavatele.
 • DIČ daňové identifikační číslo náležící dodavateli.
 • Dodací adresa pokud je dodací adresa rozdílná oproti sídlu firmy, vyberte ji z předem nadefinovaných dodacích adres u konkrétní firmy.

Úvodní text

Úvodní text vydané faktury, který je zobrazen pod její hlavičkou.

Data a platební podmínky

 • Forma úhrady vyberte ze dvou typů možnosti úhrady a to buď jako Bezhotovostní převod nebo Hotovost.
 • Datum vystavení z kalendáře vyberte datum vystavení faktury.
 • Datum splatnosti z kalendáře vyberte datum splatnosti faktury.
 • Datum zdan. plnění z kalendáře vyberte datum zdanitelného plnění faktury.

Další volby

 • Odeslaná zaškrtnutím je faktura označena jako odeslaná.
 • Vytištěná zaškrtnutím je faktura označena jako vytištěná.
 • Měna z výklopného seznamu vyberte požadovanou měnu, pokud není z čeho vybírat, je nutné měny doplnit v modulu Měny.
 • Bank. účet možnost zadání bankovního účtu odesilatele faktury, případně rozbalovací seznam z Seznam bankovních účtů.
 • Kurz automaticky vyplněný platný kurz ke dni vystavení faktury v cizí měně. Pokud není pole vyplněno, automaticky se doplní kurz platný ke dni Datum vystavení.
 • Objednávky čísla objednávek spjatých s fakturou.
 • Doplnit čísla objednávek tlačítko, které po kliknutí automatický doplní čísla objednávek do kolonky objednávky, a to dle zakázek, které jsou obsaženy v položkách faktury.

Kontace

 • Hlavička funkčnost sloužící k usnadnění práce po exportu do účetního programu. Hlavička kontace - obvykle účet 311.
 • Položky funkčnost sloužící k usnadnění práce po exportu do účetního programu. Rozlišuje se hlavně dodávka montáže (účet 601); práce (602); materiálu (603); zboží (604).

Položky

Seznam položek faktury.