Generování faktury Okno

Generovat faktury lze možné z modulů Zakázky a Dodací listy.
Pro možnost generovat fakturaci i ze zakázek, musí být v Konfigurace - Fakturace a prodej volba Fakturovat pouze na základě dodacího listu nepovolena (nesmí být zaškrtnuto).

Generování faktury

Způsob fakturace

 • Zakázky souhrnně (jedna zakázka jeden řádek faktury) jeden řádek faktury obsahuje pouze jednu zakázka.
 • Po výkresech jeden řádek faktury obsahuje jeden výkres.
 • Nevyfakturované uzavřené dodací listy jeden řádek faktury obsahuje jeden dodací list.

Nastavení generování faktury

 • Uzamknout výkresy po vygenerování faktury se výkres dané generované faktury uzamkne aby nemohl být dále upravován.
 • Nastavit status výkresům po vygenerování faktury se výkresům nastaví status vybraný z rozbalovacího seznamu.
 • Nastavit status zakázce po vygenerování faktury se zakázce nastaví status vybraný z rozbalovacího seznamu.

Po vygenerování

 • Nedělat nic po uložení vrátí uživatele do okna zakázky/dodací listy.
 • Otevřít vygenerovanou fakturu po uložení vygenerovanou fakturu otevře.
 • Otevřít seznam faktur po uložení otevře seznam faktur.
 • Tisknout po uložení fakturu vytiskne.

Zákazník

 • Zákazník rozbalovací seznam pro výběr zákazníka z Seznam firem.
 • Dodací adresa rozbalovací seznam pro výběr dodací adresy z Dodací adresy.

Měna fakturace a DPH

 • Měna fakturace rozbalovací seznam měn z Seznam měn, ve které bude faktura vypsána.
 • Sazba DPH rozbalovací seznam pro výběr mezi 21, 15, 10 nebo 0 procenty sazby DPH faktury, případně z aktuálně platných sazeb.

Doplňující údaje

 • Forma úhrady pole pro vlastní doplnění formy úhrady, popřípadě rozbalovací seznam forem již dříve doplněných.
 • Datum vystavení datum vystavení faktury.
 • Datum splatnosti datum splatnosti faktury.
 • Datum zdan. plnění datum uskutečnění zdanitelného plnění.
 • Bank. účet rozbalovací seznam pro výběr bankovních účtů z Bankovní účty.
 • Číselná řada rozbalovací seznam pro určení číselné řady z Seznam číselných řad.

Kontace

 • Kontace hlavičky účetní předkontace pro případný export faktury do účetnictví.
 • Kontace položek účetní předkontace pro případný export faktury do účetnictví.