Nastavení listování Okno

Pomocí stisku klávesy F9 anebo volby Nastavení listování ... v kontextovém menu je možné vyvolat okno pro detailní nastavení listování. To obsahuje záložky:

  • Sloupce
  • Podmíněné formátování
  • Uživatelské filtry
  • Tlačítka


Sloupce

Na první záložce je možné zvolit viditelnost, pořadí, šířku, řazení a případně formát zobrazení jednotlivých sloupců. 

V levém sloupci zatržením vyberte sloupce, které chcete vidět. Tlačítky Posunout nahoru a Posunout dolů určíte jejich pořadí. V pravé části můžete určit šířku sloupce a jeho řazení.

Podmíněné formátování

Podmíněné formátování je velmi silný nástroj pro vizuální rozlišení dat pomocí vlastností písma a barev. Je tak možné na první pohled odlišit záznamy mezi sebou, a to dle jednoduchých nebo složených logických podmínek. Podmínky je možné řetězit, deaktivovat a dávat jim prioritu.

Pro přidání nové podmínky stačí kliknout na tlačítko Přidat. Poté vložte název podmínky - to je jednoduchý popisný název, který vyjadřuje podmínku jako takovou - čistě pro vaši přehlednost. Podmínka jako taková obsahuje vždy proměnnou, logický operátor a porovnávanou hodnotu. Pokud se jedná o složenou podmínku, tak ještě logický operátor pro vazbu "a současně" (A nebo AND), případně "nebo" (NEBO nebo OR).

Proměnná

Název proměnné je vždy uzavřen do složených závorek { a }. Pokud jej neznáte, do políčka pro podmínku jej můžete vložit pomocí výběru příslušného sloupce z výklopného seznamu pod podmínkou a tlačítka Vložit.

Logický operátor

Logických operátorů je několik, zde je jejich výčet a popis funkce:

< je menší než
> je větší než
<= je menší nebo rovno
>= je větší nebo rovno
= nebo == je rovno
<> nebo != není rovno
LIKE obsahuje
NOT LIKE neobsahuje
IS NULL je prázdný
IS NOT NULL není prázdný

Kombinace podmínek

A nebo AND nebo && a současně
NEBO nebo OR nebo || nebo