Editace inventury Okno

Okno editace inventury

 • Číslo inventury automaticky generované číslo zakládané inventury.
 • Datum a čas datum a čas založení inventury.
 • Teď nastaví datum a čas na okamžik použití.
 • Relativní / absolutní ke absolutní inventuře nebude pořizována (generována) žádná inventurní příjemka, ale zadaná hodnota množství bude zapsána do historie pohybů materiálu jako absolutní hodnota, na kterou nebude mít v budoucnu vliv žádný dodatečně zadaný pohyb, který by časově tuto inventuru předcházel. Datum a čas zadání množství se zapisuje ke každému záznamu inventury zvlášť.
 • Naplnit seznam materiálů otevře okno Naplnění seznamu materiálu inventury.
 • Doplnit množství otevře okno Doplnění množství inventury.

Naplnit seznam materiálů

Do nově vytvořené inventury je třeba načíst materiál. Po použití tlačítka Naplnit seznam materiálů se otevře okno pro výběr chtěného materiálu.


 • Sklad rozbalovací okno pro výběr existujících skladů obsahující materiál.
 • Skupina rozbalovací okno pro skupiny uložené v předešle vybraném skladu.
 • Včetně variant povolení načtení i variant načítaného materiálu.
 • Smazat původní obsah inventury odstraní již načtený materiál a nahradí ho nově zadávaným.
 • Načíst seznam materiálů vypíše vybraný materiál do okna Materiály.