Editace záznamu knihy jízd Okno

Okno editace knihy jízd


Vozidlo a pracovník

 • Vozidlo rozbalovací seznam z Seznam vozidel pro výběr vozidla náležícího jízdě.
 • Pracovník rozbalovací seznam z Seznam pracovníků pro výběr pracovníka vykonávajícího jízdu.
 • Soukromá jízda jízda bude označena za soukromou (tzn. není služební).

Datum

Datum nebo časové rozmezí je možné určit takto:

 • Pokud ponecháte volbu Jednoduché datum zaškrtnutou, bude možná zadat pro tuto jízdu pouze datum. Může to být bráno jako celý den.
 • Pokud zrušíte zaškrtnutí volby Jednoduché datum, je možné zadat celé časové rozpětí této jízdy.

V pravé dolní části je rozklikávací tlačítko, pomocí kterého vyvoláte možnosti pro vyplnění data a času. Toto tlačítko je dostupné pouze za předpokladu, že není zvoleno Jednoduché datum. Po rozkliknutí se objeví následující položky:

 • Začátek teď do pole pro začátek bude vloženo aktuální datum a čas.
 • Konec teď do pole pro konec jízdy bude vloženo aktuální datum a čas.
 • Začátek dle začátku výkazu do pole pro začátek přenese informace z výkazu práce, pokud je záznam knihy jízd přiřazen výkazu.
 • Konec dle konce výkazu do pole pro konec přenese informace z výkazu práce, pokud je záznam knihy jízd přiřazen výkazu.

Trasa

Do pole Trasa zadejte textově popsanou trasu. Trasu je taktéž možné vybrat z již předvolených tras - viz modul Časté trasy.
Pro správnou funkčnost přidaných funkcí je doporučeno oddělovat jednotlivé body trasy pomlčkou.
Vyplňte pole Stav tachometru před a Stav tachometru po, případně pole Ujeté km. Pokud je to možné, systém automaticky doplní známé hodnoty a zbylé vypočítá. Pokud se toto nestane, je možné využít kontextovou nabídku pro výpočty v pravém dolním rohu sekce:

 • Spočítat tachometr před  vypočte z pole Ujeté km a Stav tachometru po hodnotu Stav tachometru před a doplní ji do příslušného pole.
 • Spočítat tachometr po vypočte z pole Ujeté km a Stav tachometru před hodnotu Stav tachometru po a doplní ji do příslušného pole.
 • Spočítat ujeté km vypočte z pole Stav tachometru před  a pole Stav tachometru po hodnotu Ujeté km a doplní ji do příslušného pole.
 • Zjistit stav tachometru před pokusí se dle vybraného vozu a zvoleného data nebo rozmezí času nalézt pravděpodobnou hodnotu počátečního stavu tachometru a doplní ji do příslušného pole. Poté se pokusí dopočítat zbylá pole.
 • Zjistit stav tachometru po pokusí se dle vybraného vozu a zvoleného data nebo rozmezí času nalézt pravděpodobnou hodnotu konečného stavu tachometru a doplní ji do příslušného pole. Poté se pokusí dopočítat zbylá pole.
 • Zjistit vzdálenost otevře okno Délka trasy.

Sazby

Je možné stanovit sazbu za hodinu na cestě (políčka jsou dostupná pouze pokud není zaškrtnuta volba Jednoduché datum , viz sekce Datum). Dále pak sazby za ujetý kilometr, systém pak spočítá celkovou cenu za ujeté kilometry. Navíc je možné zadat i paušální sazbu. Celková cena za jízdu je pak součtem všech tří cen.

Přiřazení záznamu

Zobrazeny jsou konkrétní zakázka, výkres nebo výkaz, ke kterému je záznam v knize jízd přiřazen, tedy pokud je přiřazen. Související záznam je možné kliknutím na tlačítko vpravo otevřít k editaci.
Záznam v knize jízd lze ručně přiřadit k výkazu práce. Pokud má být záznam přiřazen k výkresu nebo zakázce, je nutné jej pořídit v rámci editace příslušného záznamu.

Tankování

Zde je možné vložit informace o tankování - počet litrů, sazbu za litr pohonné hmoty a celkovou cenu, případně číslo dokladu a přesný stav počitadla najetých kilometrů při tankování. S těmito údají není prozatím nijak dále pracováno.

Poznámka

Pole slouží pro zápis libovolných interních poznámek.

Tato nápověda je neustále ve vývoji, stejně jako jsou ve vývoji naše aplikace. Proto pokud nenajdete to, co hledáte, určitě se na nás obraťte a my vám rádi poradíme nebo pomůžeme.