Konfigurace - Logistika Okno

Logistika 

  • Automaticky generovat vývoz při odeslání objednávky kooperace při odeslání kooperace bude automaticky vytvořen záznam vývozu.
  • Automaticky generovat dovoz při příjemce kooperace při přijmutí kooperace bude automaticky vytvořen záznam dovozu.
  • Nastavit kompletně expedovaným výkresům status expedovaným výkresům bude automaticky nastaven vybraný status.
  • Automaticky vytvořit dodací list ze zakázky bez dalšího dotazování ze zakázek budou automaticky vytvářeny DL.
  • Přenášet aktuální cenu výkresu automaticky přenese cenu výkresu.