Konfigurace - Neshody Okno

Neshody

  • Přičíst náklady neshody k původnímu výkresu náklady na opravu u případné neshody zobrazí jako náklad neshody u výkresu, kde neshoda vznikla (toto je standardní a výchozí stav). Alternativně lze tuto funkci vypnout.
  • Přičíst náklady neshodového výkresu k sestavě náklad neshody u výkresu, jež je součástí sestavy, současně i nákladem této sestavy.