Konfigurace - Obědy Okno

Obědy


  • Povolit volbu více obědů v jeden den tato funkčnost povolí, jednomu pracovníkovi, objednat si více obědů v jeden den.
  • Obědy volit pouze číslem povolí možnost Generování obědů.