Konfigurace - Pracovní postupy Okno

Pracovní postupy


Způsob číslování položky pracovního postupu

  • nečíslovat položky se v pracovním postupu nečíslují.
  • přenášet pořadí od činnosti položky v pracovním postupu, přebírají číslování z číslování činností.
  • číslovat pořadí v rámci všech položek postupu pořadí je přiřazováno všem položkám v pracovním postupu.
  • číslovat pořadí v rámci položek stejného rozlišení pořadí je určováno položkám jen v rámci položek stejného rozlišení.

Šablony

  • povolit použití pouze jedné šablony na výkres zabraňuje vložení více šablon pracovních postupů do výkresu.

Hotovo

  • Stav hotového množství dědí operace, pokud je třeba pokud některý z pracovníků zapomene vykázat hotové množství na operaci a na následující operaci je pak vykázáno jako hotové vyšší množství, bere se toto vyšší množství jako hotové i na předchozí operaci. Tato volba má smysl pouze v případě, že není zapnuté striktní pořadí operací, případně je některá z operací označena jako nepovinná.