Editace kooperace Okno

Okno slouží k tvorbě a editaci kooperací.

Zakázka a výkres

 • Zakázka číslo zakázky, ke které je přiřazena právě editovaná kooperace.
 • Výkres název výkresu, ke kterému náleží právě editovaná kooperace.

Kooperace

 • Číslo zadejte evidenční číslo kooperace. Toto pole není nutné vyplňovat, systém vygeneruje číslo kooperace dle nastaveného vzoru sám automaticky po uložení.
 • Datum datum zadání kooperace do systému.
 • Počet definuje počet jednotek, které mají být kooperovány. Pokud toto pole není vyplněno, je brán počet jednotek z příslušejícího výkresu.
 • Název popisný název kooperace pro rychlou orientaci v seznamu kooperací.
 • Popis pole sloužící k detailnímu popisu kooperace.
 • Kooperátor vyberte ze seznamu kooperátora (z modulu Adresář firem), který zajišťuje kooperační práce. Tento kooperátor může být určen i později vložením kooperace na objednávku.
 • Objednávka pole do kterého si můžete informativně překopírovat, zapsat, číslo objednávky dané kooperace.
 • Předpokládaná délka kooperace (dny) zde je možné zapsat předpokládanou dobu, kterou bude daný Výkres kooperován.

Nákup a prodej

 • Vypočítat nákupní cenu možnost počítat nákupní cenu násobením.
 • Nákupní cena nákupní cena za kooperaci od kooperátora. Je přenášena automaticky z modulu Příjemky .
 • Prodejní cena celkem stanovená prodejní cena za celou kooperaci. Pokud není vyplněna ručně a není stanovena pevná prodejní cena zakázky/výkresu, je vypočítána jako nákupní cena + stanovená percentulení marže (viz okno Konfigurace ).
 • Fixovat prodejní cenu fixování prodejní ceny je nutné v případě, kdy je potřeba cenu určit ručně a nenechat systém ji vypočítat automaticky.

Vývoz a dovoz

 • Vývozy suma pole sloužící k zaznamenání, počtu MJ, které jsou vyvezeny z firmy na kooperaci. Jinak viz modul Vývozy .
 • Dovozy suma pole sloužící k zaznamenání, počtu MJ, které jsou dovezeny do firmy z kooperace. Jinak viz modul Dovozy .

Příprava k odeslání

Tento příznak a množství je nastaven v aplikaci Sběr dat při použití funkce Odeslání na kooperaci. V momentě, kdy není automaticky generována objednávka, zůstává tento příznak jako informace o výkresech označených k odeslání na kooperaci, z okna Seznam kooperací je pak možné jednoduše vygenerovat objednávku. Podrobnosti je možné nalézt v tématu @odeslani-kooperace .Databáze znalostí

Tato nápověda je neustále ve vývoji, stejně jako jsou ve vývoji naše aplikace. Proto pokud nenajdete to, co hledáte, určitě se na nás obraťte a my vám rádi poradíme nebo pomůžeme.