Editace materiálu Okno

Okno editace materiálu


Zařazení

 • Sklad vyberte sklad z výklopného seznamu. Tlačítkem Otevřít seznam skladů (ikona skladů) se otevře kompletní seznam skladů, pro editaci, filtrování skladů.
 • Skupina vyberte skupinu materiálů ze seznamu rychlé volby (ocel, nerez, hliník, plast atd.) Tlačítkem Otevřít seznam materiálových skupin (ikona materiálových skupin) se otevře kompletní seznam materiálových skupin, pro editaci, filtrování materiálových skupin.
 • Typ typ materiálu. Podrobnější informace viz téma Typy materiálů.

Základní údaje

 • Kód katalogové číslo materiálu.
 • Generovat tlačítko pro generování materiálového kódu.
 • Aktivní možnost zaktivnit/zneaktivnit materiál, slouží pro rychlé odfiltrování nepoužívaných materiálů.
 • Název zobrazovaný název, označení materiálu.
 • Druhý název další pole pro označení, popis materiálu. Tlačítkem Zaměnit název a druhý název (ikona divadelní masky) lze kliknutím prohodit obsah kolonky Název s kolonkou Druhý název.
 • Popis pole pro detailní a textově obsáhlý popis ohledně materiálu. Není omezeno počtem znaků.

Cena a sklad

 • Prodejní cena celková předem stanovená prodejní cena za jednu jednotku materiálu. Tlačítkem je možné si vybrat z předem navolených měn.
 • Průměrná cena průměrná cena dle metodiky oceňování skladových zásob průměrnými cenami.
 • Aktuální stav poslední známé aktuální množství na skladu.
 • Neevidovat stav skladu funkčnost, která zajistí, že se u materiálu nebude evidovat množství na skladu.
 • Měrná jednotka zvolte měrnou jednotku materiálu (kg, m, ks, atd.), tlačítkem Otevřít seznam měrných jednotek (ikona čtverečku) je možné, přidávat, editovat, filtrovat měrné jednotky. Pokud materiál obsahuje jakýkoliv množstevní pohyb, není možné změnit jeho základní měrnou jednotku.
 • Ostatní sklady funkčnost, kterou je možné zkontrolovat stav materiálu i v jiných skladech. Párovací hodnotou ke pole Kód.
 • Hmotnost jednotky hmotnost jedné MJ materiálu.

Umístění

 • Umístění konkrétní poloha umístění na skladě. Např.: regál, police, pozice.
 • Při vybrání typu Virtuální materiál v Zařazení zobrazí výběr zdrojového materiálu a přepočet hodnot v MJ.

Složka

 • Složka složka pro ukládání dokumentů k danému materiálu.
 • Kompletní cesta cesta ke složce v PC.

Minimální zásoba

 • Vypočítávat minimální zásobu automaticky funkčnost, která z pohybů na skladě za zvolené časové období, dokáže vypočítat požadovanou minimální zásobu materiálu.
 • Vypočíst tlačítko, které slouží k vypočtení minimální zásoby.
 • Určující počet dní zvolený počet dní, který určuje časové období pro automatický výpočet minimální zásoby materiálu na skladě.
 • Minimální zásoba minimální zásoba počtu MJ, která je přednastavená dle volby v sekci Cena a sklad.

Objednávka

 • Dodavatel vyberte dodavatele materiálu z výklopného seznamu. Tlačítko Vybrat dodavatele ze seznamu (ikona seznamu firem) otevře kompletní seznam firem pro filtrování, editaci, přidávání firem.
 • Dodací lhůta od/do (dní) dodací lhůta dodavatele materiálu od minimálního počtu dní po maximální počet dní.
 • Fragmentace MJ pole pro zanesení fragmentu MJ. V případě, že je nutné nakupovat ve větších fragmentech než je potřebné pro výrobu. Např.: tyč. kulatina 6 m, používá se 1 m, ale nelze v 1 m nakoupit.
 • Pevná nákupní cena pevně stanovená nákupní cena od dodavatele.

Jediný zákazník

 • Zákazník materiál bude používán pouze pro vybraného zákazníka.

Čárový kód

 • Vlastní vlastní čárový kód materiálu přidělený systémem.
 • Přidělit tlačítko pro přidělení vlastního čárového kódu.
 • Originální originální čárový kód od dodavatele materiálu.
 • Další čárové kódy tlačítko, které otevře seznam dalších čárových kódů, pro přidávání a editaci.

Import a export materiálu

 • Cizí název název materiálu v jiném jazyce.
 • Země původu vyberte zemi původu materiálu.
 • TARIC hodnota celního sazebníku.

Jakostní norma

 • Norma vyberte jakostní normu materiálu z výklopného seznamu (EN, DIN, ČSN, AISI, AFNOR a další všechny známé normy u materiálu). Výběr materiálové normy (tři tečky) otevře kompletní seznam materiálových norem pro filtrování, editaci, přidávání materiálové normy.

Dělení

 • Dělení 1#, Dělení 2#, RAL možnosti vybrat dělení materiálu z Seznam dělení

Vlastnosti

 • Materiálu jde zadat vlastnosti z modulu Vlastnosti.