Editace výdeje materiálu Okno

Okno editace výdeje materiáluČíslo výdeje

 • Číslo výdeje automaticky generované číslo pro vytvářený výdej materiálu.

Zakázka a výkres

 • Zakázka automaticky přiřazované číslo zakázky.
 • Výkres automaticky přiřazované číslo výkresu.

Výdej provedl

 • Pracovník rozbalovací seznam z Seznam pracovníků pro výběr pracovníka, který provedl výdej.

Doplňující údaje

 • Datum a čas datum a čas výdeje materiálu.
 • Vydáno zákazníkovi rozbalovací seznam z Seznam firem pro výběr zákazníka, kterému byl materiál vydán.
 • Vydáno pracovníkovi rozbalovací seznam z Seznam pracovníků pro výběr pracovníka, kterému byl materiál vydán.
 • Vydáno na stroj rozbalovací seznam z Seznam strojů pro výběr stroje, na který byl materiál vydán.
 • Důvod rozbalovací seznam pro výběr důvodu vydání.
 • Vyřízeno možnost označit výdej materiálu za vyřízený.

Materiál

 • Viz Standardní výběr ze seznamu materiálu.
 • Počet MJ počet měrných jednotek vydaného materiálu.
 • Stav skladu před automaticky generovaný stav výše vybraného skladu před provedením výdeje materiálu.
 • Stav skladu po automaticky generovaný stav výše vybraného skladu po provedení výdeje materiálu.
 • Cena za MJ prodejní cena za jeden kus měrné jednotky vydávaného materiálu.
 • Navíc za MJ stanovení přirážky oproti běžně stanovené ceně.
 • Celkem automaticky počítaná výsledná cena po přičtení přirážky.
 • Nákup / o cena informace o nákupní průměrné ceně.
 • Nákup za MJ nákupní cena za měrnou jednotku materiálu.

Množství

 • Pole pro vyplnění vydaného množství MJ, informace o stavu na skladě.
 • Možné zadat v alternativní měrné jednotce, systém pak doplní odpovídající množství v základní měrné jednotce. Pokud toto množství neodpovídá, je možné Zadat základní množství ručně.

Nákladová cena a Prodejní cena

 • Nákup za MJ cena za nákup MJ materiálu.
 • Cena za MJ cena za prodej MJ materiálu.
 • Přirážka za MJ přirážka k prodejní ceně MJ materiálu.
 • Fixovat prodejní cenu pokud je tato volba zaškrtnuta, nedochází k automatickému přepočtu pole Cena za MJ v boxu .

Šarže

 • Automaticky generovaná tabulka šarží.

Poznámka

 • Textové pole pro napsání vlastních poznámek k výdeji.