Seznam materiálů Okno

Okno seznamu materiálu se nachází v hlavní nabídce Výrobky a technologie (klávesová zkratka ALT+V), položka menu Materiály.
Jak vytvořit a upravit materiál viz
Editace materiálu.

Tlačítka seznamu materiálů


Pro práci se základní nástrojovou lištou viz Nástrojová lišta.


Kliknutím na ikonu Tisknout štítek s čárovým kódem je otevřena tisková sestava vybraného materiálu k tisku čárového kódu na tiskárně štítků. Toto funguje i při výběru více materiálů jako hromadný tisk.


Kliknutím na ikonu Ceník materiálu pro firmy je otevřeno okno Ceník s ceníkem k danému materiálu, kde je možno zobrazit jak historická data, tak platný ceník.


Kliknutím na ikonu Otevřít seznam požadavků na materiál je otevřeno okno Seznam požadavků na materiály s požadavky na konkrétní označený materiál.


Kliknutím na ikonu Otevře seznam nevyřízených požadavků na čerpání vybraného materiál je otevřeno okno s nevyřízenými požadavky na čerpání materiálu z kiosku.


Tlačítko Zobrazit seznam objednávek materiálu slouží jako rozbalovací seznam, případně je otevřeno okno Seznam objednávek spojené s vybraným materiálem.


Kliknutím na ikonu Požadavek na objednání je otevřeno okno Požadavky na objednávky kde lze vytvořit požadavek na stávající materiál, nebo na zcela jiný materiál.


Kliknutím na ikonu Generovat objednávku je otevřeno okno Generování nové objednávky kde lze vygenerovat objednávku na materiál.


Kliknutím na ikonu Vytvořit poptávku je otevřeno Generování poptávky pro možnost generování poptávky z vybraných materiálů.


Tlačítko Příjmy a výdeje slouží jako rozbalovací seznam, případně je otevřeno okno Příjmy a výdeje materiálu.


Kliknutím na ikonu Nový výdej materiálu se otevře okno Editace výdeje materiálu s možností vytvořit výdej konkrétního materiálu.


Kliknutím na ikonu Vytvořit dodací list z vybraných položek se otevře okno Generování dodacího listu s možností vytvořit dodací list konkrétního materiálu.


Tlačítko Neshody slouží jako rozbalovací seznam, případně je otevřeno okno seznam neshod Seznam neshod konkrétního materiálu.


Kliknutím na ikonu Nová neshoda se otevře okno generování nové neshody Editace neshody konkrétního materiálu.


Tlačítko Více možností slouží jako rozbalovací seznam, případně se přepočtou hodnoty průměrná cena a stav skladu u vybraného materiálu v seznamu.


Kliknutím na ikonu Vytvořit zbytek se otevře okno Vytvoření zbytku pro možnost vytvoření zbytků z vybraných materiálů.


Kliknutím na ikonu Sloučení materiálů se otevře okno Sloučení materiálů pro možnost sloučení dvou materiálů do jednoho.


Kliknutím na ikonu Nedodatelný materiál se otevře okno Náhrada nedodatelného materiálu.


Kliknutím na ikonu Přepočty je rozbalen seznam přepočtů k použití.


Kliknutím na ikonu Přepočet průměrné ceny a stavu skladu u všech materiálů se přepočtou hodnoty průměrná cena a stav skladu u všech materiálu v seznamu.

Kliknutím na ikonu Přepočítat množství se přepočte množství materiály ve všech skladech.

Kliknutím na ikonu Rekonstrukce pohybů se otevře okno Rekonstrukce historie pohybů materiálů pro vybraný materiál.


Kliknutím na ikonu Přepočítat požadavky budou přepočteny požadavky na materiály.


Kliknutím na ikonu Odstranit nepoužité varianty budou odstraněny Materiály - varianty vybraného materiálu, které nejsou používané v žádném modulu.


Kliknutím na ikonu Deaktivovat bude zrušen příznak Aktivní vybraným materiálům.


Kliknutím na ikonu Změna jednotky materiálu je otevřeno okno @TformMaterialZ pro možnost rychlé změny MJ vybraného materiálu.

Filtrovací lišta Seznamu materiálu

 • Hledat možnost fulltextového hledání materiálů.
 • Všechny skiny a všechny sklady seznam všech existujících skladů obsahující materiál.
 • Dodavatel pokud je žádoucí filtrovat podle dodavatele materiálu, vyberte ho z výklopného seznamu.
 • Zobrazit pouze chybějící zaškrtnutím této volby se vyfiltrují pouze chybějící (nedodané) materiály.
 • Zobrazit s kladným stavem materiál nacházející se na skladě (nenulové množství).
 • Zobrazit pouze aktivní pokud je zaškrtnuta tato volba, neaktivní materiály se nezobrazí.
 • Zobrazit včetně variant touto volbou se ke každému materiálu vyfiltrují i všechny jeho varianty.
 • Stav ke dni
  stav skladu materiálu k vybranému dni z kalendáře.
 • V hodnotě skladu se zobrazuje i započtená hodnota skutečné rozpracované výroby zpětně ke zvolenému datu, pokud je vyžádán stav skladu zpětně k určitému dni.