Editace položky nabídky Okno

Editace položky nabídky se nachází v Editace nabídky, v záložce Položky revize.


Editace položky nabídky

Položka

  • Pořadí  pořadí položky v nabídce.
  • Skupina položek pole pro vepsání vlastní skupiny položek, případně rozbalovací okno s již použitými skupinami.
  • Výkres  výkres spojený s položkou.
  • Popis  vlastní pole pro popis položky.

Výpočet

  • Počet jednotek počet jednotek položky.
  • Náklad na jednotku náklad na jednu měrnou jednotku položky.
  • Nabídková cena nabídková cena položky.

Přirážky

Pole činností, kooperací, materiálů a polotovarů, pro manuální přidaní vlastních přirážek udaných v procentech vůči nákupní, nákladové nebo skladové ceně.

Poznámky

Box pro vepsání vlastních poznámek.