Nastavit status Okno

Nastavit status lze u modulů:

Nastavení statusu zakázek

Čárový kód

 • Načtěte čárový kód zakázky nebo výkresu pole pro vložení čárového kódu výkresu nebo zakázky.
 • Vložit naplní seznam načtenými výkresy/zakázkou.

Nastavit status zakázky

 • Nastavit status rozbalovací okno z Seznam statusů pro výběr nového statusu pro zakázku.

Nastavit status výkresu

 • Nastavit status možnost nastavení jiného status, pokud příznak zůstane nevyplněný, status bude ponechán.
 • Nastavit předchozí (pokud existuje) nastaví všem vybraným zakázkám status předcházející současnému.
 • Nastavit další v pořadí nastaví všem vybraným zakázkám status následující současnému.
 • Nastavit jiný rozbalovací seznam z Seznam statusů pro výběr určitého statusu, který bude nastaven všem zakázkám.

Další volby

 • Uzamknout výkresy zakázky uzamkne.
 • Nastavit ručně datum dokončení možnost nastavení ručního datumu dokončení zakázky.
 • Antedatovat změnu možnost nastavit výkresům status zpětně ke konkrétnímu datu.
 • Pouze pokud již neexistuje novější status změna bude zpětně nastavena pouze v případě, kdy nebyl výkresu nastaven novější status.