Editace položky objednávky Okno

Editace položky objednávky se provádí v okně Editace objednávky - záložka Položky - výběr položky - tlačítko Editovat (dvojklik na položku).

Přidávání nové položky - tlačítko Nový záznam (+).


Editace položky Kooperace

Kooperace

 • Číslo kooperace číslo kooperace na kterou je požadována objednávka. Tlačítkem Výběr kooperace (Srdce) je možné vybrat chtěnou kooperaci ze seznamu a tlačítkem Vložit novou kooperaci, vytvořit novou, která ještě není v seznamu kooperací a přidat ji jako položku do objednávky.
 • Zakázka číslo zakázky, ke které se váže příslušná kooperace.
 • Výkres číslo výkresu, ke kterému se váže kooperace.
 • Kooperace název kooperace.
 • Popis detailní popis kooperace a jejích parametrů.

Následující kolonky - Vazby, Položka, Poznámky - jsou společné pro všechny typy položek objednávek

Vazby

 • Čísla zakázek čísla všech zakázek, ke kterým se kooperace váže.
 • Čísla výkresů čísla všech výkresů, ke kterým se kooperace váže.

Položka

 • Text vložte text k položce do objednávky.
 • Počet počet MJ. Možnost výběru MJ ze seznamu. Tlačítko Otevřít seznam měrných jednotek (čtvereček) - výběr výchozí měrné jednotky.
 • Cena za MJ cena za jednu MJ.
 • Čárový kód tlačítkem Přidělit čárový kód vygenerujte příslušný čárový kód položky objednávky.

Poznámky

Pole pro neomezeně dlouhou poznámku k položce objednávky.


Editace položky Materiál

Materiál

 • Sklad vyberte sklad, ze kterého chcete vybrat materiál.
 • Hledat možnost vyhledávání materiálu.
 • Materiál    vyberte konkrétní materiál z vybraného skladu. Tlačítkem Otevřít seznam materiálů (tlačítko materiálu) otevřete seznam všech materiálů k výběru, filtrování atd.
 • Vytvořit novou variantu tímto tlačítkem je možné, v editaci položky objednávky, vytvořit zcela novou variantu materiálu.
 • Náklad na stroj rozbalovací seznam z Seznam strojů, všechny náklady volné položky budou přepsány na vybraný stroj.

Editace položky Polotovar

Polotovar

 • Hledat možnost vyhledávat polotovar.
 • Polotovar vyberte polotovar z rolovacího seznamu. Tlačítko Otevřít seznam polotovarů otevře kompletní seznam polotovarů, k filtrování atd.
 • Zakázka číslo zakázky, ke které se váže příslušný polotovar.
 • Výkres číslo výkresu, ke kterému se polotovar váže.

Editace položky objednávky obecný číselník

Obecný číselník

 • Obecný číselník možnost výběru položky z obecného číselníku položek (položky do číselníku musíte mít vložené, nebo tlačítkem - ozubeného kola - Obecný číselník otevřít a přidat položku).

Editace položky objednávky Volná položka

 • Náklad na stroj rozbalovací seznam z Seznam strojů, všechny náklady volné položky budou přepsány na vybraný stroj.

Volná položka v objednávce je taková, kterou nyní vyplníte a dále již nefiguruje v žádném seznamu.