Editace polotovaru Okno

Editace polotovaru

Číslo polotovaru

 • Číslo polotovaru automaticky generované číslo polotovaru.

Zakázka a výkres

 • Zakázka automaticky doplňované okno pro zakázky spojené s polotovarem.
 • Výkres automaticky doplňované okno pro výkresy spojené s polotovarem.

Polotovar

 • Skupina rozbalovací okno pro výběr existující skupiny polotovarů, do které bude právě ten vytvářený zařazený.
 • Dodavatel rozbalovací okno pro výběr z existujících Seznam firem.
 • Polotovar vlastní název polotovaru.
 • Název název polotovaru.
 • Kód čárový kód polotvaru.
 • Počet počet polotovarů s jejich měrnou jednotkou.
 • Pozice umístění polotovaru v rámci jeho nadřazeného celku.
 • Norma vlastní norma pro polotovar.

Vlastnosti

Umožňuje přidat polotovaru vlastnost z Vlastnosti.

Ceny

 • Nákupní cena za 1 ks nákupní cena polotovaru za kus.
 • Prodejní cena za 1 ks prodejní cena polotovaru za kus.
 • Přirážka k nákupní ceně procentuální přirážka připsaná k nákupní ceně.
 • Fixovat prodejní cenu zafixuje hodnotu prodejní ceny, která pak nebude automaticky přepočítána během změny nákupní ceny.
 • Vyhledat nákupní cenu otevře okno s předchozími cenami již vytvořeného polotovaru.

Příznaky

 • Ignorovat polotovar se nebude používat.
 • Neobjednávat objednání polotovaru nebude hlídáno.

Jakostní norma

 • Norma rozbalovací okno pro výběr z existujících jakostních norem.

Čárový kód

 • Kód popřípadě vlastně zadaný čárový kód.
 • Přidělit čárový kód vygeneruje čárový kód pro polotovar.

Poznámky

Box pro zadání vlastního textu k polotovaru.

Poptávka volné nepovinné textové pole pro číslo poptávky.

Tato nápověda je neustále ve vývoji, stejně jako jsou ve vývoji naše aplikace. Proto pokud nenajdete to, co hledáte, určitě se na nás obraťte a my vám rádi poradíme nebo pomůžeme.