Editace polotovaru Okno

Editace polotovaru

Číslo polotovaru

 • Číslo polotovaru automaticky generované číslo polotovaru.

Zakázka a výkres

 • Zakázka automaticky doplňované okno pro zakázky spojené s polotovarem.
 • Výkres automaticky doplňované okno pro výkresy spojené s polotovarem.

Polotovar

 • Skupina rozbalovací okno pro výběr existující skupiny polotovarů, do které bude právě ten vytvářený zařazený.
 • Dodavatel rozbalovací okno pro výběr z existujících Seznam firem.
 • Polotovar vlastní název polotovaru.
 • Název název polotovaru.
 • Kód čárový kód polotvaru.
 • Počet počet polotovarů s jejich měrnou jednotkou.
 • Pozice umístění polotovaru v rámci jeho nadřazeného celku.
 • Norma vlastní norma pro polotovar.

Vlastnosti

Umožňuje přidat polotovaru vlastnost z Vlastnosti.

Nákup a prodej

 • Nákupní cena za 1 ks nákupní cena polotovaru za kus.
 • Prodejní cena za 1 ks prodejní cena polotovaru za kus.
 • Přirážka k nákupní ceně procentuální přirážka připsaná k nákupní ceně.
 • Fixovat prodejní cenu zafixuje hodnotu prodejní ceny, která pak nebude automaticky přepočítána během změny nákupní ceny.
 • Vyhledat nákupní cenu otevře okno s předchozími cenami již vytvořeného polotovaru.

Logistika

 • Zobrazuje informace o polotovaru.

Příznaky

 • Ignorovat polotovar se nebude používat.
 • Neobjednávat objednání polotovaru nebude hlídáno.
 • Předpokládaná délka dodání (dny) možnost vepsání odhadované délky dodání.

Jakostní norma

 • Norma rozbalovací okno pro výběr z existujících jakostních norem.

Čárový kód

 • Kód popřípadě vlastně zadaný čárový kód.
 • Přidělit čárový kód vygeneruje čárový kód pro polotovar.

Poznámky

Box pro zadání vlastního textu k polotovaru.

Poptávka volné nepovinné textové pole pro číslo poptávky.