Editace položky pracovního postupu Okno

Pořadí

 • Rozlišení seskupení činností do skupin, případně zkratka činnosti. Volné a nepovinné pole.
 • Pořadí pořadí položky pracovního postupu, jak postupuje výrobou. Nastavit pořadí tlačítko (blesku), které slouží k nastavení čísla pořadí na další v pořadí.

Popis

Pole pro detailní popis vykonávané činnosti v rámci položky pracovního postupu.

Dělení

 • Dělení 1#, Dělení 2#, RAL možnosti vybrat dělení položky z Seznam dělení

Činnost

 • Filtr slouží k předfiltrování v seznamu činností, pokud je v rychlém seznamu činností příliš mnoho záznamů.
 • Činnost výběr činnosti, která je svázána s položkou pracovního postupu. Tlačítko Otevřít seznam činností (ikona činnosti) , otevře seznam činností, k vyhledávání a filtrování, pro výběr požadované činnosti.
 • Koeficient množství možnost využít pro definici (násobek) aktuálního množství výkresu, které může projít daným pracovištěm (činností). Nevyplněné pole je rovné 1.

Výkonová norma

 • Přípravný čas přípravný čas na činnost položky pracovního postupu (setup). Pro přípravu nástrojů, pracoviště atd.
 • Norma na jednotku stanovený čas na práci konkrétní položky pracovního postupu. Lze počítat v sekundách, tak minutách.
 • Příprava obslužně, jednotky bezobslužně výpočet nákladů výkazu proběhne tak, že mzda pracovníka se bude počítat pouze pro Přípravný čas.

Použitý materiál

 • Pro tuto činnost bude automaticky použit tento materiál z postupu vyberte ze seznamu rychlé volby materiál, který bude svázán s činností.

Výrobek na sklad

 • Po této činnosti vložit výrobek na sklad automatické naskladnění výrobku na sklad po ukončení činnosti. Otevře okno pro výběr materiálu tlačítko, pro výběr o jaký materiál se jedná a tudíž i skladu, kam bude výrobek uskladněn.
 • Sklad možnost výběru skladu z výklopného seznamu.
 • Materiál možnost výběru materiálu, z vybraného skladu, rychlou volbou.