Editace položky pracovního postupu Okno

Pořadí

 • Rozlišení seskupení činností do skupin, případně zkratka činnosti. Volné a nepovinné pole.
 • Pořadí  pořadí položky pracovního postupu, jak postupuje výrobou. Nastavit pořadí tlačítko (blesku), které slouží k nastavení čísla pořadí na další v pořadí. 

Popis

Pole pro detailní popis vykonávané činnosti v rámci položky pracovního postupu.

Měřící protokol

 • Protokol možnost výběru šablony měřícího protokolu, který náleží k této položce pracovního postupu.

Činnost    

 • Filtr slouží k předfiltrování v seznamu činností, pokud je v rychlém seznamu činností příliš mnoho záznamů.
 • Činnost  výběr činnosti, která je svázána s položkou pracovního postupu. Tlačítko Otevřít seznam činností  (ikona činnosti) , otevře seznam činností, k vyhledávání a filtrování, pro výběr požadované činnosti.
 • Koeficient množství v přípravě. Funkčnost, kterou je možné koeficientem měnit množství ve výrobě.

Norma

 • Přípravný čas  přípravný čas na činnost položky pracovního postupu (setup). Pro přípravu nástrojů, pracoviště atd.
 • Norma na jednotku stanovený čas na práci konkrétní položky pracovního postupu. Lze počítat v sekundách, tak minutách.

Použitý materiál

 • Pro tuto činnost bude automaticky použit tento materiál z postupu vyberte ze seznamu rychlé volby materiál, který bude svázán s činností.

Výrobek na sklad

 • Po této činnosti vložit výrobek na sklad automatické naskladnění výrobku na sklad po ukončení činnosti.  Otevře okno pro výběr materiálu tlačítko, pro výběr o jaký materiál se jedná a tudíž i skladu, kam bude výrobek uskladněn.
 • Sklad možnost výběru skladu z výklopného seznamu.
 • Materiál možnost výběru materiálu, z vybraného skladu, rychlou volbou.

Přiřazení pracovníci

Pracovník

Seznam pracovníků, kterým je umožněno pracovat na položce pracovního postupu. Momentálně nemá na nic vliv, bude využito v dohledné době pro plánování zdrojů a výroby.

Tato nápověda je neustále ve vývoji, stejně jako jsou ve vývoji naše aplikace. Proto pokud nenajdete to, co hledáte, určitě se na nás obraťte a my vám rádi poradíme nebo pomůžeme.