Editace šablony pracovního postupu Okno

Okno Editace pracovního postupu

slouží jako šablona pro budoucí pracovní postupy), kde je možno vytvářet novou šablonu pracovního postupu a editovat stávající pracovní postupy.


Pracovní postup

 • Název pracovního postupu, který je použit pro výrobu výkresu (dílce). Nejčastěji číslo výrobku.
 • Verze pracovního postupu. Nejčastěji slouží k oddělení starších verzí výkresu (zvolte jestli má být verze aktivní, pro oddělení historicky neaktuální výroby).
 • Popis vyplňte popis pracovního postupu, pro slovní označení dílu, cizojazyčné označení, označení detailnější specifikace atd.

Pořadí činností

Vyberte tlačítko z těchto možností toku pracovního postupu výrobou:

 • Dle pořadí v detailu řídí se polem Pořadí v rámci položky pracovního postupu. 
 • Striktní pořadí činností volba ke znemožnění přeskakovat činnosti v pracovním postupu. 
 • Dle diagramu volba přístupná z historických důvodů. V tuto chvíli se nevyužívá.

Po tomto nastavení stiskněte tlačítko Použít práce se uloží a nabídne se vám okno Detail šablony pracovního postupu.

Existují dvě možnosti jak pracovat s tvorbou pracovního postupu:

 1.  Použijete rychlou volbu tlačítka Rozbalit.

       2. Použijete tlačítko Přidat nový záznam, nebo zmáčkněte klávesu INS, a otevře se okno Volba typu položky. Výhodou této metody je možnost volby Více činností najednou, kterou si vysvětlíme níže.


Přidat položku pracovního postupu

 • Činnost otevře okno Přidat položku prac. postupu - Činnost. 
 • Více činností najednou otevře okno k výběru ze všech známých činností, kde je možné vícenásobným výběrem, rychle vybrat více možností najednou.


 • Kooperace otevře okno Přidat položku pracovního postupu - Kooperace. 
 • Materiál otevře okno Přidat položku pracovního postupu - Materiál. 
 • Polotovar otevře okno Přidat položku pracovního postupu - Polotovar.