Editace položky příjemky Okno

Okno pro přidání, editaci nebo odstranění položek příjemky se nachází v záložce Položky.

Editace kooperace

Hledání

Čárový kód automaticky vytvořený kód označující určitou položku.
Hledat tlačítko používané při skenování.
Výběr položky z nevyřízených tlačítko pro vybíraní položky z nevyřízených objednávek.

Kooperace

Kooperace rozbalovací seznam pro výběr existující kooperace.
Zakázka zakázka obsahující zadanou kooperaci.
Výkres výkres obsahující zadanou kooperaci.
Kooperace celý název kooperace.
Popis detailní informace ke kooperaci.

Text

Text pole pro možnost zapsání vlastního textu.

Vazby

Číslo zakázek volné nepovinná pole, kam je možné ručně doplnit vazební informace (uložení informace např. o materiálu, který jde na konkrétní zakázku (u polotovarů a kooperací je tato vazba automatická)).
Číslo výkresů volné nepovinná pole, kam je možné ručně doplnit vazební informace.

Počet a cena

Počet počet položky v určené měrné jednotce.
Cena za MJ cena položky za jeden kus měrné jednotky.
Celková cena automaticky počítaná celková cena.

Editace polotovaru

Skupiny Hledání, Text, Vazby a Počet a cena jsou stejné jako u Editace kooperace.

Polotovar

Hledat okno pro specifické zadaní názvu polotovaru nebo jeho části.
Polotovar rozbalovací seznam pro výběr polotovaru. Nabízí se pouze polotovary u nichž je určen jako dodavatel právě stanovený dodavatel příjemky.
Zakázka informace o čísle zakázky, ke které polotovar přísluší.
Výkres informace o čísle výkresu, ke kterému polotovar přísluší.

Editace materiálu

Skupiny Hledání, Text, Vazby a Počet a cena jsou stejné jako u Editace kooperace.

Materiál

Výběr materiálu pomocí Standardní výběr ze seznamu materiálu.

Obecný číselník

V editaci položek lze možné také vybrat položku z modulu Obecný číselník.

Volná položka


Skupiny Hledání, Vazby, Počet a cena jako u předchozích položek.
Náklad možnost vygenerovat výkres/zakázku rovnou z vytvoření položky.