Obědy Sběru dat

Obědy


  • Povolit objednávání obědů možnost, která zobrazí tlačítko pro volbu obědů na kiosku.
  • Zobrazit tlačítko - 30 zaškrtnutím této volby, se zobrazí tlačítko -30 , které slouží k odečtení 30 minut (přestávky na oběd) od aktivních obslužných výkazů. Využívá se, pokud mají pracovníci pohyblivou pauzu na oběd k možnosti rychlého přerušení výkazu: Do všech běžících obslužných výkazů se automaticky vloží přerušení o délce 30 minut, počínající stisknutím tlačítka).