Zprávy Sběru dat

Okno zpráv sběru dat

  • Povolit předávání zpráv (vzkazů) povolí použití modulu Zprávy v aplikaci Sběr dat.