Administrace tiskových sestav Okno

Okno slouží ke kompletní administraci tiskových sestav v systému. Je možné jej vyvolat dvě různými způsoby:

  1. V menu Nastavení - Tiskové sestavy. Zde jsou pak zobrazeny veškeré tiskové sestavy, které jsou v systému zavedeny bez ohledu na přiřazení k jednotlivým oknům nebo tiskům na základě událostí.
  2. V každém listovacím okně po rozkliknutí tlačítka tisku pod volbou Administrace tiskových sestav. Zde jsou pak zobrazeny pouze tiskové sestavy, které náleží k danému otevřenému oknu.

Pro otevření tohoto okna musíte být uživatel s právy administrátora.

Rozdělení okna

Okno je rozděleno na tři základní části:

  • V levé části jsou příslušná ovládací tlačítka.
  • Ve střední části je seznam instalovaných tiskových sestav.
  • V pravé části pak informace a nastavení vybrané tiskové sestavy.

V dolní liště je pak v pravé části tlačítko Zavřít určené pro zavření okna a tlačítko Vrátit se k původní verzi reportů , které je možné použít v případě, že chcete nadále používat původní verzi správy reportů (tiskových sestav). Důležité je zmínit, že pokud se přepnete tímto způsobem do původní verze, je možné se k této nové verzi zase kdykoliv vrátit.

Ovládací tlačítka

Nová tisková sestava obsahuje čtyři vnořené volby:

Jednotlivá tlačítka pak mají následující funkce:

Vytvořit novou tiskovou sestavu

Vytvoří novou, prázdnou, tiskovou sestavu, kterou pak můžete libovolně upravovat.

Stáhnout od výrobce

Otevře okno se seznamem tiskových sestav poskytovaných výrobcem aplikací Manufactory LAB. Vybrané tiskové sestavy je pak možné v tomto okně bezplatně stáhnout nebo aktualizovat.

Nahrát ze souboru

Volba slouží pro instalaci nové tiskové sestavy ze souboru s koncovkou *.fr3.

Vytvořit alternativu

Pokud to výrobce umožňuje, je možné z vybrané tiskové sestavy (vybrané ve střední části) vytvořit alternativu, a tu pak libovolně upravovat a konfigurovat nezávisle na původní tiskové sestavě, ze které alternativa vznikla.

Upravit

Tlačítko pro otevření aplikace @report-designer k úpravě vybrané tiskové sestavy.

Stáhnout aktualizaci

Slouží pro stažení aktualizace tiskové sestavy ze serveru výrobce. Tlačítko není funkční pro reporty, které nebyly staženy.

Uložit jako soubor

Uloží vybranou sestavu jako soubor s koncovkou *.fr3.

Smazat tiskovou sestavu

Smaže vybranou tiskovou sestavu, včetně jejího nastavení.

Seznam instalovaných tiskových sestav

Ve středním sloupci je zobrazen seznam instalovaných sestav. Zde je možné (kromě výběru sestavy k dalším akcím, např. konfiguraci), podržením myši nad názvem sestavy měnit její název, případně zaškrtávacím boxem sestavu aktivovat/deaktivovat.

Nastavení tiskové sestavy

V modrém/šedém editačním poli je možné měnit název tiskové sestavy (i když to tak nevypadá, skutečně je pole editovatelné). Pod ním je pak volné textové pole k nastavení popisu nebo upřesňujících informací o tiskové sestavě, a to pro uživatele, kteří budou se sestavou pracovat.

Na dolních záložkách je pak možné nastavovat:

  • Na záložce Uživatelé je možné určit, pro které uživatele bude sestava dostupná. Po výběru uživatele a stisknutí tlačítka Detailní nastavení uživatele je pak možné určovat způsob tisku, tiskárnu a počet kopií pro daného uživatele.
  • Na záložce Třidy je možné volit třidy oken, ve kterých bude sestava dostupná.
  • Na záložce Událost je možno určovat, na základě které události v systému bude tisková sestava automaticky vytištěna; k události je možné určit i na jakou tiskárnu se má tisknout a v jakém množství kopií.

Řešení problému

Pokud při pokusu stáhnout nebo aktualizovat tiskovou sestavu dostanete chybové hlášení o chybějícím souboru MSVCR110.DLL, stáhněte si a nainstalujte (dle instrukcí na odkazované stránce) instalaci zde: https://www.microsoft.com/en-au/download/confirmation.aspx?id=30679

Tato nápověda je neustále ve vývoji, stejně jako jsou ve vývoji naše aplikace. Proto pokud nenajdete to, co hledáte, určitě se na nás obraťte a my vám rádi poradíme nebo pomůžeme.