Editace výkazu práce Okno

Okno editace výkazu práce


Výkaz

 • Číslo automaticky generované číslo výkazu.

Zakázka a výkres

 • Zakázka automaticky doplněná zakázka obsahující výkaz.
 • Výkres automaticky doplněný výkres obsahující výkaz.

Zákazník

 • Firma rozbalovací okno pro výběr zákazníka z Seznam firem.

Vlastnosti

 • Pracovník rozbalovací okno pro výběr pracovníka provádějícího výkaz z @TfromPracovnici.
 • Činnost rozbalovací okno pro výběr prováděné činnosti z @TfromCinnosti.
 • Stroj rozbalovací okno pro výběr používaného stroje z @TfromStroje.

Množství

 • Zadané dobré jednotky počet dobrých jednotek ve výkazu.
 • Celkový počet (vč. zmetků/neshod) počet celkových jednotek ve výkazu.

Časové rozmezí

 • Začátek možnost upřesnění začátku výkazu.
 • Konec možnost upřesnění konce výkazu.

Příznaky

 • Dokončení činnosti informuje, že daná činnost byla dokončena.
 • Bezobslužně bezobslužní vyhotovení výkazu.

Účtovaná délka

 • Účtovaná délka automaticky počítaná doba mezi začátkem a koncem výkazu.

Prodejní cena

 • Sazba/hod. sazba na hodinu.
 • Celkem automaticky počítaná sazba za dokončení výkazu.

Nákladové položky

 • Činnost sazba za prováděnou činnost.
 • Mzda mzda.
 • Koeficient koeficient sazby.
 • Fixovat možnost zafixovat ručně zadané sazby nákladů na mzdu nebo činnost proti tomu, aby tyto sazby (pře)nastavil systém dle sazeb platných v době uzavření výkazu.

Norma

 • Způsob stanovení normy sériová norma nebo norma pracovního postupu.
 • Norma výkon provádění na časovou jednotku.
 • Plnění normy procento skutečně zpracovaných jednotek za daný čas.
 • Otevřít otevře definici vybrané normy.

Poznámky

Box pro vepsání vlastních poznámek k výkazu a možnosti označení poznámky za vyřízenou.

Způsob výpočtu

Nastavení činnostiZadán čas začátku výkazuZadán čas ukončení výkazu
Způsob výpočtu
Evidence v minutáchNEVyžadováno


Dle zadaného počtu minut, do výpočtu vstupuje i počet současně běžících výkazů a případné vícenáklady.
Evidence v minutách
Vyžadováno
Vyžadováno


Dle časového rozdílu, do výpočtu vstupují veličiny, které mají na výpočet vliv, viz obrázek.

Tlačítko Zobrazit souběžné výkazy otevře okno Identifikace souběžných výkazů.

Tlačítko Časové úseky otevře okno Časové úseky výkazu.

Evidence ve vteřinách
NENení vyžadováno


Délka výkazu se řídí zadaným počtem vteřin. Výsledek v minutách je zobrazen jako desetinné číslo.