Editace detailu pracovního postupu výkresu Okno

Editace kroku pracovního postupu - Činnost


Pořadí

 • Rozlišení volné a nepovinné pole.
 • Pořadí pořadí položky pracovního postupu, jak postupuje výrobou. Nastavit pořadí tlačítko (blesku), které slouží k nastavení čísla pořadí na další v pořadí.

Varianta výroby

 • Varianta výroby pole pro určení vlastní varianty, případně rozbalovací seznam pro varianty dříve vytvořené.
 • Ignorovat tuto položku pracovního postupu příznak pro ignorování dané položky v pracovník postupu.

Popis

 • Pole pro detailní popis vykonávané činnosti v rámci položky pracovního postupu.

Dělení

Čárový kód

 • Čárový kód slouží pro čtení čárového kódu.

Činnost

 • Filtr slouží k předfiltrování v seznamu činností, pokud je v rychlém seznamu činností příliš mnoho záznamů.
 • Činnost výběr činnosti, která je svázána s položkou pracovního postupu. Tlačítko Otevřít seznam činností (ikona činnosti) , otevře seznam činností, k vyhledávání a filtrování, pro výběr požadované činnosti.
 • Koeficient množství možnost využít pro definici (násobek) aktuálního množství výkresu, které může projít daným pracovištěm (činností). Nevyplněné pole je rovné 1.
 • Nepovinná, možno přeskočit příznak má funkci pouze u striktních postupů, a to ten, že činnosti s tím příznakem může být přeskočena.

Norma

 • Přípravný čas přípravný čas na činnost položky pracovního postupu (setup). Pro přípravu nástrojů, pracoviště atd.
 • Norma na jednotku stanovený čas na práci konkrétní položky pracovního postupu. Lze počítat v sekundách, tak minutách.

Plánování výroby

 • Koeficient pracovníků množství pracovníku pracujících na této činnosti, nevyplněné pole = jednomu pracovníku.

Výrobek na sklad

 • Po této činnosti vložit výrobek na sklad automatické naskladnění výrobku na sklad po ukončení činnosti. Otevře okno pro výběr materiálu tlačítko, pro výběr o jaký materiál se jedná a tudíž i skladu, kam bude výrobek uskladněn.
 • Sklad možnost výběru skladu z výklopného seznamu.
 • Materiál možnost výběru materiálu, z vybraného skladu, rychlou volbou.
 • Množství v balení množství v určeném balení vzniklého materiálu z činnosti.

Editace kroku pracovního postupu - Kooperace


Pořadí

 • Rozlišení volné a nepovinné pole.
 • Pořadí pořadí položky pracovního postupu, jak postupuje výrobou. Nastavit pořadí tlačítko (blesku), které slouží k nastavení čísla pořadí na další v pořadí.

Varianta výroby

 • Varianta výroby pole pro určení vlastní varianty, případně rozbalovací seznam pro varianty dříve vytvořené.
 • Ignorovat tuto položku pracovního postupu příznak pro ignorování dané položky v pracovník postupu.

Popis

 • Pole pro detailní popis kooperace v rámci položky pracovního postupu.

Dělení

Čárový kód

 • Čárový kód slouží pro čtení čárového kódu.

Kooperace

 • Kooperátor volba dodavatele kooperace pomocí Standardní výběr z adresáře firem.
 • Název výběr kooperace, která je svázána s položkou pracovního postupu. Tlačítko Otevřít seznam kooperací (ikona srdce), otevře rychlý výběr šablon kooperací, k vyhledávání a filtrování, pro volbu požadované šablony kooperace.

Materiál

 • K této kooperaci je vázán materiál je funkčnost, která umožňuje navázat materiál již dříve vložený do pracovního postupu ke konkrétní kooperaci v pracovním postupu, slouží hlavně pro procesy kvality.

Nákupní cena

 • Nákupní cena za MJ pole pro doplnění nákupní ceny za kooperaci, která se počítá do předpokládaných nákladů.

Výrobek na sklad

 • Po této činnosti vložit výrobek na sklad po kooperaci bude výrobek vložen na vybraný sklad.

Editace kroku pracovního postupu - Polotovar


Pořadí

 • Rozlišení volné a nepovinné pole.
 • Pořadí pořadí položky pracovního postupu, jak postupuje výrobou. Nastavit pořadí tlačítko (blesku), které slouží k nastavení čísla pořadí na další v pořadí.

Popis

 • Pole pro detailní popis polotovaru v rámci položky pracovního postupu.

Dělení

Čárový kód

 • Čárový kód slouží pro čtení čárového kódu.

Polotovar

 • Skupina možnost filtrování polotovaru, výběrem z výklopného seznamu, skrze Skupiny polotovaru.
 • Otevřít seznam skupin polotovarů tlačítko otevře okno s kompletním seznamem Skupin polotovarů, kde je možno skupiny přidávat editovat nebo detailně filtrovat.
 • Polotovar pole pro ruční zapsání nového polotovaru.
 • Výběr z ceníku tlačítko pro výběr polotovaru z ceníku polotovarů, který slouží de facto jako seznam všech předdefinovaných polotovarů, které je žádoucí opakovaně používat.
 • Dodavatel pole pro výběr dodavatele pomocí Standardní výběr z adresáře firem.

Nákupní cena

 • Nákupní cena z MJ pole pro doplnění nákupní ceny za polotovar, která se počítá do předpokládaných nákladů.

Vlastnosti

 • Pole, kde je možno zobrazit kolonky z již dříve nastavených vlastností z modulu @Vlastnosti.


Editace kroku pracovního postupu - Materiál


Pořadí

 • Rozlišení volné a nepovinné pole.
 • Pořadí pořadí položky pracovního postupu, jak postupuje výrobou. Nastavit pořadí tlačítko (blesku), které slouží k nastavení čísla pořadí na další v pořadí.

Popis

 • Pole pro detailní popis materiálu v rámci položky pracovního postupu.

Dělení

Čárový kód

 • Čárový kód slouží pro čtení čárového kódu.

Materiál

 • Box pro výběr nebo zadání použitého materiálu.

Množství

 • Koeficient koeficient množství materiálu.
 • Množství množství materiálu.
 • Množství je absolutní bez ohledu na množství jednotek výkresu zakázky množství materiálu bude přepsáno úplně.
 • Povolit automatický výdej při práci na výkresu obsahující materiál se materiál bez obsluhy vydá.

Vlastnosti

 • Pole, kde je možno zobrazit kolonky z již dříve nastavených vlastností z modulu @Vlastnosti.

Šarže