Zpracování požadavků materiálů u zakázek Okno

Okno zpracování požadavků na materiál

sloužící k zadání výdeje materiálu nebo jeho objednání. Okno slouží převážně pro odbavování požadavků na řezárně.

  • Objednat - množství množství materiálu, který má být objednán (základní/alternativní jednotka).
  • Objednat vygeneruje požadavek na objednávku vybraného materiálu a jeho množství.
  • Vydat - množství množství materiálu, který má být objednán.
  • Množství odpovídá celkovému požadavku vydané množství odpovídá množství požadavku na výdej. 
  • Množství odpovídá poměrné části vydané množství odpovídá pouze části množství požadavku na výdej. 
  • Generovat výkaz práce vygeneruje výkaz práce pro výdej materiálu.
  • Vydat vydá materiál na zakázku.
  • Nastavit status s objednávaným materiálem výkresy, u kterých bude objednávaný materiál, dostanou vybraný status.
  • S vydávaným materiálem výkresy, u kterých bude vydávaný materiál, dostanou vybraný status.
  • Vlastní poznámky vlastní poznámky k výdeji/objednávce.