Materiály - varianty Modul

Možnost definice variant pro jednotlivé materiály. Varianty se liší pouze v rámci Vlastnosti.