Plánovač akcí Modul

Modul, který je možný navázat na jakýkoliv další modul a v němž je možné definovat jakékoliv plánované akce s daným záznamem (typicky třeba revize zařízení, certifikace měřidel, servisní prohlídky výrobků...).