Průvodce nastavením Aplikace

Aplikace Instalace.exe, která se nainstaluje v rámci procesu instalátoru do zvolené složky, obsahuje možnost prvotního nastavení celého systému. 

Ke spuštění aplikace Instalace.exe jsou vyžadována práva správce počítače.

Krok 1 - Vítejte v průvodci

První krok nastavení znamená volbu, zda chcete nastavit hlavní počítač (server) nebo klientský počítač. V případě první volby budete po kliknutí na tlačítko Další přesměrováni na druhou stránku, v případě požadavku na nastavení klientského počítače bude aplikace Instalace.exe ukončena a spuštěna aplikace Loader.

Krok 2 - Databáze

V tomto kroku vyberte, zda se má vytvořit nová databáze nebo použít jiná, již existující. Pokud spouštíte aplikaci Instalace.exe poprvé, je nutné nechat databázi vytvořit. V případě, že spouštíte aplikaci opakovaně a databáze již existuje, nechte vybranou volbu Použít existující a ve výběrovém seznamu databázi ManufactoryLAB.

Krok 3 - Licence

Pokud ještě nemáte svoje sériové číslo, nechte si jej vygenerovat stisknutím na tlačítko Vygenerovat sériové číslo. V případě, že číslo již máte a pole pro sériové číslo je šedé, není možné znovu sériové číslo vygenerovat.

Po kliknutí na tlačítko Další se provede automatická aktivace vašeho sériového čísla přes internet. Aktivace je nutná pro pozdější stažení licence a pro automatické aktualizace.

Krok 4 - Sdílení

Jestliže plánujete pracovat s aplikacemi ManufactoryLAB na více počítačích najednou, bude nutné pro správné sdílení instalace provést tři kroky. Jakmile je budete mít hotové, klikněte na tlačítko Další.

- Nastavit sdílenou složku

Vytvořte přístup k vaší složce uživatelům v rámci vaši počítačové sítě. Sdílená složka bude dostupná přes UNC cestu ve tvaru \\{název_počítače}\ManufactoryLAB, kde {název_počítače} je jméno PC, na kterém je nainstalován ManufactoryLAB. Tato složka bude přístupná pouze pro čtení a pouze pro skupinu uživatelů Users. Sdílení zapnete kliknutím na tlačítko Nastavit sdílenou složku. Pokud chcete sdílení nastavit ručně nebo již stávající sdílení změnit, rozklikněte toto tlačítko pomocí černé šipky v jeho pravé části a vyberte ze zobrazeného menu položku Otevřít složku a nasdílet ji ručně.

- Nastavit přístup k databázi

U nainstalovaného MSSQL Server 2012 Express je nutné nastavit přístup na dostupné adresy v rámci TCP/IP sítě. To provedete kliknutím na tlačítko Nastavit přístup k databázi. Operace může chvíli trvat, neboť po nastavení přístupu je ještě služba restartována. Pokud chcete nastavit naslouchání na IP adresách a portech ručně (jen pro odborníky), rozklikněte tlačítko a vyberte ze zobrazeného menu položku Otevřít SQL Server Configuration Manager.

- Vytvořit pravidlo na firewallu

Pro přístup k databázi je třeba mít na firewallu vytvořeno pravidlo (povolení přístupu na port TCP/1433). Pomocí tlačítka Vytvořit pravidlo na firewallu provedete požadovanou akci. Pokud chcete tuto akci provést ručně, rozklikněte toto tlačítko a ze zobrazeného menu vyberte Otevřít Bránu Windows Firewall.

Krok 5 - Aktualizace

Po prvotním nastavení je nutné spustit automatickou aktualizaci, při prvním spuštění se provede kompletní aktualizace systému, která může trvat několik minut. Aktualizace se provádí spuštěním aplikace Autoupdate. Tato aplikace zároveň před samotnou aktualizací souborů a databáze stáhne Vaši licenci.

Ve stejném kroku je možné naplánovat automatické aktualizace na noční dobu. Tato volba je vysoce doporučena.

Od verze 120.21.7.1 je možné naplánovat i automatickou noční zálohu dat do našeho cloudového úložiště.

Jakmile bude aktualizace hotova, můžete přejít k První spuštění programu.

Tlačítko "Požádat o pomoc s nastavením"

Pokud si nebudete v jakémkoliv kroku jisti nebo potřebujete poradit, pomoci - klikněte na tlačítko Požádat o pomoc s nastavením.

Bude kontaktována technická podpora, která (za předpokladu, že je některý z pracovníků online) se na dálku připojí k Vašemu počítači a s nastavením Vám pomůže. Před samotnou žádostí je vhodné kontaktovat podporu na telefonním čísle +420 776 677 776 a obeznámit ji s problémem.


Tlačítko se nachází v levém dolním rohu průvodce.

Požádat o pomoc s instalací je možné pouze za předpokladu, že jste připojeni k internetu.