Editace dodacího listu Okno

Okno editace dodacího listu


Základní údaje

 • Číslo číslo dodacího listu. Automatické vyplnění dle číselné řady.
 • Zákazník název firmy zákazníka. Při tvorbě dodacího listu ze zakázky je název firmy načten.
 • Otevřít seznam firem tlačítko pro volbu/změnu firmy zákazníka. Otevře kompletní seznam firem pro filtrování.
 • Dodací adresa pokud je dodací adresa rozdílná od sídla firmy, vyberte dodacího adresu z přednastavených dodacích adres. Dodací adresa lze nastavit u zákazníka v modulu Adresář firem.
 • Datum vyberte datum vystavení dodacího listu, z kalendáře.
 • Dopravce volný text využitelný pro zapsání informacích o dopravě/dopravci.
 • Úvodní text text nad položkami dodacího listu. Texty lze přednastavit v modulu Texty.
 • Výběr úvodního textu z výklopného seznamu vyberte požadovaný, přednastavený úvodní text nebo vyberte poslední volbu výklopného seznamu Seznam všech textů. Otevře se okno Výběr textu, kde je možné texty přidávat.
 • Závěrečný text text pod položkami dodacího listu. Texty lze přednastavit v modulu Texty.
 • Výběr závěrečného textu z výklopného seznamu vyberte požadovaný, přednastavený závěrečný text nebo vyberte poslední volbu výklopného seznamu Seznam všech textů. Otevře se okno Výběr textu, kde je možné texty přidávat.

Příznaky

 • Uzavřený (nelze vkládat ani měnit položky) dodací list bude uzavřený.
 • Uzamčený (nelze automaticky měnit prodejní ceny) zamezí přepočtům prodejních cen na položkách tohoto dodacího listu.
 • Fakturovaný příznak, označující vybraný dodací list za již vyfakturovaný.
 • Datum a čas vyskladnění materiálů určuje přesnou dobu, kdy byl vyskladněn materiál, jež se nachází na položkách dodacího listu. Nejedná se o výdeje materiálu na výkres, ale pouze ty položky, kde je vydáván ze skladu materiál přímo na dodací list.

Vlastní doprava

 • Pracovník vyberte pracovníka, který provede dopravu, z výklopného seznamu.
 • Výběr pracovníka tlačítko pro otevření kompletního seznamu pracovníků, pro možnost filtrování.
 • Vozidlo z výklopného seznamu vyberte požadované vozidlo pro přepravu.
 • Výběr vozidla tlačítko pro otevření kompletního seznamu vozidel, pro možnost filtrování.

Složka

 • Složka složka v zařízení, na které je uložený dodací list.
 • Kompletní cesta kompletní cesta složky.

Poznámky

Box pro doplnění vlastních poznámek.

Součet

 • Počet počet položek zobrazen počet položek dodacího listu.
 • Celkem celkový součet částek těchto položek.

Položky

Seznam položek dodacího listu a jejich editaci, viz Editace položky dodacího listu.


Načtení položek skenerem

Položky

 • Čárový kód čárový kód načítané položky.
 • Počet MJ měrný počet načítané položky.
 • Vložit do seznamu tlačítko vkládající načtenou položku i s jejím množstvím do Seznam položek pro vložení.
 • Přenést seznam položek do DL přenese Seznam položek pro vložení do záložky Položky pro detailní editaci.