Editace typu dokumentu Okno

Okno editace typu dokumentu

Lze vytvořit typ dokumentu, který pak lze použít v Seznam dokumentů.