Seznam dokumentů Okno

Záložka (i okno) pro úpravu seznamu dokumentů je přidružena následujícím modulům:

Při editaci položky některého z uvedených modulů lze vidět záložka Dokumentace:
Záložka dokumentace má několik funkcí:

  • Přiřadit otevře průzkumník souborů pro výběr dokumentace z počítače.
  • Skenovat otevře okno pro výběr skeneru, do kterého lze vložit fyzickou dokumentaci a tím ji naskenovat do seznamu. (skenovanou dokumentaci lze prozatím pouze ukládat ve formátu *.bmp)
  • Odstranit odstraní vybranou dokumentaci ze seznamu.
  • Nastavit typ dokumentu umožní vybranému dokumentu nastavit jeho typ z Typy dokumentů.
  • Obnovit znovu načte seznam.
  • Kontrola zkontroluje změny ve složce nebo cestě ke složce s dokumentací.