Seznam požadavků na materiály Okno

Okno požadavků na materiály se nachází v hlavní nabídce Zakázky (klávesová zkratka ALT+Z), položka menu Materiál.

Tlačítka seznamu požadavků na materiály


Pro práci se základní nástrojovou lištou viz Nástrojová lišta.


Kliknutím na ikonu Ruční přegenerování seznamu požadovaného materiálu je seznam obnoven a přegenerován.


Kliknutím na ikonu Ignorovat požadavek nastaví vybranému materiálu příznak Ignorovat.


Kliknutím na ikonu Příjmy a výdeje materiálu je otevřeno okno Seznam pohybů materiálu pro vybraný materiál.


Kliknutím na ikonu Výdeje materiálu zobrazí seznam výdejů konkrétního materiálu k danému výkresu.


Kliknutím na ikonu Vytvořit objednávku je otevřeno okno Generování nové objednávky.


Kliknutím na ikonu Vytvořit poptávku je otevřeno okno Generování poptávky.