Nástrojová lišta

Nástrojová lišta se nachází v prostoru mezi Rychlé volby a Listování. Obsahuje vždy několik ikon, které slouží pro základní ovládání práce s listováním.


Společné ikony

Ikona Klávesová zkratka Funkce

Ins

Otevře okno pro vložení nového záznamu.

  Otevře okno editace vybraného záznamu.

Shift+Delete Smaže vybraný záznam / vybrané záznamy.

Ctrl+Home Posune kurzor na začátek seznamu.

Ctrl+End Posune kurzor na konec seznamu.

Ctrl+F Tlačítko pro funkci Hledání - viz Listování.

  Tlačítko pro funkci Filtrování - viz Listování.

F5 Obnovení dat. Znovu načte nebo aktualizuje všechna data.

  Vyexportuje aktuální zobrazená data do aplikace MS Excel.

  Vytiskne štítek s čárovým kódem.

  Otevře seznam dostupných tiskových výstupů.Otevře okno s dokumenty.

Kontextové ikony

Kontextové ikony jsou pro každé listování jiné a nějakým způsobem souvisí s tím, na jaká data se v listování díváte a dovolují různé akce právě na základě těchto dat.