Editace portfolia Okno

Okno editace portfolia

Portfolio

 • Portfolio zadejte název portfolia.
 • Kód automaticky generovaný kód pro označení určitého portfolia.
 • Aktivní označte portfolio jako aktivní nebo neaktivní. Slouží k rychlému filtrování a oddělování neaktuální opakované výroby.
 • Verze zadejte verzi portfolia, pokud existuje více jako jedna.
 • MJ z rolovacího seznamu vyberte měrnou jednotku pro portfolio.
 • Otevřít seznam měrných jednotek tlačítko (čtverečku), které otevře seznam všech volitelných MJ pro portfolio. MJ zde můžete i přidávat a editovat.
 • Skupina zadejte skupinu portfolia.
 • Popis detailní popis, doplňující informace k názvu portfolia. Podle typu výroby, zákazníka atd.

Výkres

 • Číslo výkresu a Název výkresu pokud jsou tato pole vyplněna, přenáší se automaticky do zakázky (do výkresu, který je tvořen na základě tohoto portfolia). Pokud vyplněny nejsou, zůstává původní funkčnost.

Zákazník

 • Zákazník vyberte zákazníka, pro kterého je portfolio vyráběno.
 • Otevřít seznam firem otevře seznam všech firem pro výběr konkrétní firmy, která je svázaná s tímto portfoliem.

Složka

 • Složka výkresu v případě licence na Document Management je možné určit složku, kde bude (nebo již je) uložena veškerá dokumentace k portfoliu. Tuto složku může Manager sám generovat na základě šablony a nastavení, viz okno Konfigurace.
 • Tlačítko rozbalit umožňuje práci s průzkumníkem souborů: otevře složku v průzkumníku, je možné vybrat požadovanou složku nebo vytvořit složku novou.
 • Kompletní cesta informativní pole, které zobrazuje kompletní cestu ke složce dokumentů portfolia.

Vzor pro hledání

 • Vzor pro vyhledání tohoto portfolia dle názvu zadání vlastního vzoru pro vyhledání právě upravovaného portfolia.

Pracovní postup

 • Postup číslo pracovního postupu, které náleží portfoliu.
 • Otevřít seznam pracovních postupů otevře seznam všech pracovních postupů pro výběr a přiřazení k portfoliu.
 • Počet procent navíc do výroby stanovte počet procent, o které se má navýšit výrobní počet kusů.
 • Založit nový pracovní postup pro toto portfolio tímto tlačítkem lze založit prázdný pracovní postup k portfoliu.

Prodejní cena

 • Řídí se platným ceníkem umožní jednotlivě upravovat ceník pro různé firmy.
 • Přejít na ceník otevře záložku ceníku.
 • Prodejní cena za MJ stanovená prodejní cena v Měně jakou si určíte za jednotku.

Hmotnost

 • Hmotnost vyberte měrnou jednotku (kg) a zadejte celkovou hmotnost portfolia.

Dělení

 • Dělení #1 vyberte ze seznamu nebo zadejte hodnotu pro první dělení.
 • Dělení #2 vyberte ze seznamu nebo zadejte hodnotu pro druhé dělení.
 • RAL vyberte ze seznamu odstín RAL povrchové úpravy.

Průvodky

 • Průvodky generovat automaticky možnost automatického generování průvodek.

Čárový kód

 • Čárový kód Zadejte nebo nechte vygenerovat čárový kód pro toto portfolio.
 • Přidělit tlačítko generování čárového kódu pro portfolio.

Vlastnosti

 • Možnost přidání vlastností výrobkům upravovaného portfolia pomocí Seznam vlastností.

Záložky