Vytvoření portfolia z výkresu Okno

Okno se nachází v Seznam výkresů pod tlačítkem Vytvořit portfolio z výkresu.

  • Portfolio název portfolia.
  • Popis popis portfolia.
  • Založit včetně pracovního postupu bude založen i pracovní postup.
  • Nastavit k výkresu vygenerované portfolio portfolio bude nastaveno k výkresu, ze kterého je generováno.
  • Nastavit ke všem výkresům portfolio bude nastaveno ke všem výkresům.
  • Otevřít vygenerované portfolio k editaci po vygenerovaní bude otevřeno okno editace portfolia.