Seznam výkresů Okno

Okno výkresů se nachází v hlavní nabídce Zakázky (klávesová zkratka ALT+Z), položka menu Výkresy.
Jak vytvářet a upravovat výkresy viz Editace výkresu.


Tlačítka seznamu výkresůPro práci se základní nástrojovou lištou viz Nástrojová lišta.


Kliknutím na ikonu se vytiskne tisková sestava svázaná s událostí Vykres.TiskStitku.


Kliknutím na ikonu Detailní informace o množství je otevřeno okno Informace o množství zakázky/výkresu.


Kliknutím na ikonu Historie je otevřeno okno Historie zakázky a výkresu, které zobrazí kompletní historii změny položek (například materiály, kooperace...) případně změny logisticky (například změna statusu).


Kliknutím na ikonu Připravenost na výrobu je otevřeno okno Připravenost na výrobu.


Kliknutím na ikonu Průvodky výkresu je otevřeno okno Seznam průvodek výkresu.


Kliknutím na ikonu Použít pracovní postup je otevřeno okno Přiřazení šablony postupu kde lze přiřadit určeným výkresům pracovní postupy.


Tlačítko Otevřít pracovní postup k vybranému výkresu slouží jako rozbalovací seznam, případně je otevřeno okno Detail pracovního postupu výkresu kde lze shlédnout každý pracovní postup vybraného výkresu.


Kliknutím na ikonu Diagram pracovního postupu je otevřeno okno diagramu pracovních postupů.


Kliknutím na ikonu Změna v pracovním postupu je otevřeno okno Změna položky pracovního postupu kde lze změnit položky Činnosti nebo Kooperace na jiné.


Kliknutím na ikonu Hromadné nastavení norem je otevřeno okno Hromadné nastavení norem kde lze nastavit výkonové normy činností.


Kliknutím na ikonu Vložit činnost je otevřeno okno Editace detailu pracovního postupu výkresu pro možnost přidání vámi zvolené položky.


Kliknutím na ikonu Vložit kooperaci je otevřeno okno Editace detailu pracovního postupu výkresu pro možnost přidání vámi zvolené položky.


Kliknutím na ikonu Vložit materiál je otevřeno okno Editace detailu pracovního postupu výkresu pro možnost přidání vámi zvolené položky.


Kliknutím na ikonu Vložit polotovar je otevřeno okno Editace detailu pracovního postupu výkresu pro možnost přidání vámi zvolené položky.


Kliknutím na ikonu Zobrazit nabídku činností pro Sběr dat je otevřeno okno Nabídka činností pro výkres pro možnost nastavení příznaků určitým činnostem.


Kliknutím na ikonu Otevřít seznam nevydaného materiálu je otevřeno okno Seznam nevydaného materiálu kde se nachází materiál, který ještě nebyl vydán na výkres.


Kliknutím na ikonu Vydat materiál na výkres je otevřeno okno Ruční výdej materiálu na výkres kde lze ručně vydávat materiál na vybraný výkres.


Kliknutím na ikonu Polotovary k výkresu je otevřeno okno seznamu použitých Polotovary ve výkresu.


Kliknutím na ikonu Výdej materiálu k vybranému výkresu je otevřeno okno Seznam výdejů materiálu pro seznam výdejů materiálu daného výkresu.


Kliknutím na ikonu Otevře seznam pracovních výkazů k výkresu je otevřeno okno Výkazy práce k výkresu.


Kliknutím na ikonu Kooperace je otevřeno okno Kooperace ve výkresu.


Kliknutím na ikonu Výrobní plán je otevřeno okno Seznam plánů výroby spojeno s výkresem.


Tlačítko Neshody slouží jako rozbalovací seznam, případně je otevřeno okno Neshody spojené s výkresem.


Kliknutím na ikonu Nová neshoda je otevřeno okno Editace neshody pro možnost vložení nové neshody do výkresu.


Kliknutím na ikonu Zobrazí zmetky daného výkresu je otevřeno okno Zmetky k vybranému výkresu.


Tlačítko Pohyby odkládacího skladu slouží jako rozbalovací seznam, případně je otevřeno okno Seznam pohybů na odkládacím skladu daného výkresu.


Kliknutím na ikonu Stav na odkládacím skladu je otevřeno okno Seznam stavů odkládacího skladu daného výkresu.


Kliknutím na ikonu Přesunout z/na odkládací sklad je otevřeno okno Editace pohybů na odkládacím skladu pro možnost přesunutí výrobku z výkresu na odkládací sklad.


Kliknutím na ikonu Technologovo okno je otevřeno okno Technologovo okno.


Tlačítko Objednávky k výkresu slouží jako rozbalovací seznam, případně je otevřeno okno Objednávky spojené s výkresem.


Kliknutím na ikonu Vytvořit objednávku je otevřeno okno Generování nové objednávky pro možnost vytvoření objednávky spojené s výkresem.


Kliknutím na ikonu Vytvořit poptávku je otevřeno okno Editace poptávky pro možnost vytvoření poptávky spojené s výkresem.


Tlačítko Více možností slouží jako rozbalovací seznam.


Kliknutím na ikonu Přiřadit čárové kódy je otevřena možnost přiřazení čárových kódu ke všem výkresům, u kterých čárové kódy chybí.


Kliknutím na ikonu Nastavit status je otevřeno okno Nastavit status ze kterého lze nastavit vybraným výkresům status.


Kliknutím na ikonu Navýšení množství sestavy je otevřeno okno Změna množství sestavy pro výkres.


Kliknutím na ikonu Nastavit pole Dělení výkresů je otevřeno okno Nastavení dělení výkresů pro výkres.


Kliknutím na ikonu Přesunout výkres do jiné zakázky je otevřeno okno rychlého přesunu do jiné již existující zakázky.


Kliknutím na ikonu Rozdělit výkres je otevřeno okno pro rychlé rozdělení výkresů na dva různé.


Kliknutím na ikonu Hromadné zadání cen je otevřeno okno Hromadné zadání cen zakázky pro možnost hromadného zadání cen položek výkresu.


Kliknutím na ikonu Vytvořit portfolio z Výkresu je otevřeno okno Editace portfolia pro možnost vytvoření portfolia pro vybrané výkresy.


Kliknutím na ikonu Vytvořit portfolio z výkresu je otevřeno okno Vytvoření portfolia z výkresu pro možnost vygenerování portfolia.


Kliknutím na ikonu Porovnání dokumentů ve složce je otevřeno okno pro možnost porovnání výkresu s dokumenty ve složce.


Kliknutím na ikonu Rozpouštění aneb Finanční alchymista je otevřeno okno Rozpouštění aneb Finanční alchymista pro možnost rozpuštění částky do výkresu.


Tlačítko Otevřít pracovní postup k vybranému výkresu slouží jako rozbalovací seznam, případně je otevřeno okno Dodací listy výkresu.


Kliknutím na ikonu Expedice je otevřeno okno Expedice výkresu.


Kliknutím na ikonu Vytvořit dodací list je otevřeno okno Generování dodacího listu pro možnost vytvoření dodacího listu daným výkresům.


Kliknutím na ikonu Vložit výkres na dodací list je otevřeno okno Editace položky dodacího listu pro možnost vložení vybraného výkresu na již existující dodací list.


Kliknutím na ikonu Expedovat je otevřeno okno Expedice pro výkres.


Kliknutím na ikonu Převést množství na sklad (materiál) je otevřeno okno pro výběr množství materiálu a cílového skladu pro přesun.


Tlačítko Otevřít pracovní postup k vybranému výkresu slouží jako rozbalovací seznam, případně je otevřeno okno Ekonomika pro výkres.


Kliknutím na ikonu Historie ekonomiky výkresu je otevřeno okno s historií ekonomiky pro vybraný výkres.