Editace časové banky Okno

Okno editace časové banky

  • Rok rok docházky.
  • Měsíc měsíc docházky.
  • Na začátku hodiny dovolené/přesčasu na začátku.
  • Využito využité hodiny dovolené/přesčasu.
  • Na konci automaticky vypočítané pole nevyužité hodiny - využité hodiny.