Editace pracovníka Okno

Okno editace pracovníka


Pracovník

 • Příjmení a jméno vyplňte příjmení a jméno pracovníka.
 • Aktivní odškrtnutím se pracovník zneaktivní, tzn., nebude figurovat v seznamech, kde je možné vybírat pracovníky například pro výkazy atd.
 • Osobní číslo vyplňte osobní číslo zaměstnance. Využívá se v případě spárování s externím docházkovým systémem.
 • Datum nástupu a ukončení časové rozmezí pracovního poměru.

Kontaktní údaje

 • Mobil telefonní číslo pracovníka.
 • Mailová adresa emailová adresa pracovníka.

Identifikace - způsoby ověření

 • Počet čipů počet čipů, na docházku a výkazy, přiřazených k pracovníkovi.
 • Přidat čip nebo čipovou kartu přidat čip, čipovou kartu. Provádí se připojením čtečky, čipů, karet a poté kliknutím na tlačítko Přidat čip nebo čipovou kartu, u příslušného pracovníka, načtením čipu a je hotovo.
 • Počet čárových kódů počet čárových kódů, na docházku a výkazy, přiřazených k pracovníkovi.
 • Vygenerovat čárový kód kliknutím se vygeneruje čárový kód pracovníka.
 • Počet hesel počet vytvořených hesel pro aplikaci WA a Pracovník.
 • Počet otisků prstů počet otisků prstů, na docházku, přiřazených k pracovníkovi.
 • Načíst otisky prstů ze čtečky kliknutím na tlačítko je převeden otisk prstu z externí čtečky do aplikace Manager.

Aplikace

 • Povolit aplikaci Pracovník zaškrtnutím je umožněno pracovníku, využívat aplikaci Pracovník.
 • Sledovat činnost na PC umožní sledovat činnost uživatele na PC.
 • Výkazy práce dovoluje evidovat pracovníkovi výkazy práce v aplikaci WA.
 • Knihy jízd umožňuje psát v aplikaci WA knihu jízd.
 • Výdeje materiálu možnost povolit výdeje materiálu z aplikace WA.
 • Vygenerovat jméno a heslo slouží pro vygenerování jména a hesla pro aplikaci WA a Pracovník.
 • Povolit aplikaci WA povolí pracovníku využívat aplikaci WA.
 • Překládat rozbalovací seznam z Seznam překladů, pro možnost výběru specifického překladu pro vybraného pracovníka.

Covid-19

 • Pracovníka netestovat na COVID-19 umožní pracovníkovi neprovádět samotesty na COVID-19 na kiosku.
 • Důvod vyplňte důvod neprovádění samotestování.

Docházka

 • Turnus rozbalovací seznam z Seznam turnusů pro výběr již nadefinovaného turnusu pro pracovníka.
 • Zaokrouhlení příchodů a odchodů zaokrouhlení času příchodu a odchodu docházky. Běžná praxe je 15 minut (příchod zaokrouhluje na nejbližší následující čtvrthodinu, odchod zaokrouhluje na nejbližší uplynulou čtvrthodinu).
 • Povolit přesčas možnost povolit přesčas před a po začátku směny.
 • Denní fond pracovní doby (h) nastavení délky pracovní doby pracovníka. Např.: 7,5 hodiny. Pozor - bez přestávek.
 • Typ automatické přestávky možnost výběru ze 3 typů automatické přestávky: Žádná, Plovoucí (podle zákoníku práce), Fixní (v přesně stanovenou dobu). Fixní přestávky se poté nastavují v okně Definice přestávek.
 • Délka automatické přestávky (min) nastavení délky automatické přestávky v minutách (dle zákoníku práce je to vždy 30 minut na každých 360 minut).
 • na každých (min) nastavení intervalu automatických přestávek.

Plánování výroby

 • Neplánovat pracovníka nebude možné použít při plánování výroby.
 • Výkonový koeficient možné využít ke stanovení hrubé "výkonnosti" pracovníka koeficientem oproti běžné výkonnosti.
 • Denní výrobní kapacita (hodiny) denní výrobní kapacita pracovníka v hodinách. Důležitá funkce pro plánování kapacit výroby.
 • Včetně víkendů a svátků denní výrobní kapacitu (viz výše) je možné využít i o víkendech a svátcích.

Oprávnění a další nastavení

 • Mistr přidává pracovníkovi oprávnění mistra. Slouží ke specifickým akcím na kiosku, které vyžadují vyšší autoritu.
 • Povolit paralelní výkazy práce umožňuje pracovníkovi vykonávat výkazy práce paralelně (je možné mít otevřeno více výkazů najednou).
 • Provádět u pracovníka kontrolu kvality informace, že má být u tohoto pracovníka prováděna kontrola kvality.

Středisko

 • Středisko rozbalovací seznam z Seznam středisek pro výběr střediska, ve kterém bude pracovník figurovat.

Poznámky

Okno sloužící k popisu poznámek ohledně pracovníka.