Editace položky převodky Okno

Editace položky převodky

  • Čárový kód čárový kód pro rychlý výběr materiálu.
  • Hledat  tlačítko hledat pro nalezení čárového kódu.
  • Zdrojový materiál rozbalovací seznam z Seznam materiálů pro výběr materiálu, ze kterého bude převod proveden.
  • Cílový materiál rozbalovací seznam z Seznam materiálů pro výběr materiálu, do kterého bude převod proveden. Pokud na cílovém skladu neexistuje stejný materiál jako na zdrojové, systém jej automaticky založí.
  • Hledání hledání materiálu nebo otevření Seznam materiálů.
  • Stav skladu automaticky doplněné množství materiálu na skladu.
  • Počet MJ převodu počet měrné jednotky převáděného materiálu.
  • Cena za MJ cena měrné jednotky převáděného materiálu s rozbalovacím seznamem pro Seznam měn.
  • Sériové číslo vlastní sériové číslo materiálu.
  • Poznámky k autorizaci  box pro vepsání vlastních poznámek autorizace.