Docházka Sběru dat

Docházka


  • Zadávat docházku touto volbou je umožněno použít kiosek (Sběr dat) jako terminál docházky. 
  • Začátek činnosti jako příchod u docházky příchod do zaměstnání je automaticky nastaven zadáním výkazu práce - viz Výkazy Sběru dat.
  • Povolit zobrazení přehledu vlastní docházky umožní pracovníkům prohlížení svého docházkového fondu, detailních informací o příchodech a odchodech, překážkách, odpracovaných hodinách atd.

Žádosti o přerušení nebo přestávky

  • Povolit zadávání žádostí o propustky zobrazí tlačítko pro žádost o propustku.

Hříchy a neřesti

  • Přidat kuřáckou pauzu jako důvod přerušení docházky přidává mezi důvody přerušení docházky kuřáckou pauzu.

Docházkový terminál na mobilu

  • Bez detekce polohy telefonu pracovník může příchod i odchod zadat kdekoliv na světě.
  • Požadovat přítomnost telefonu v rámci tolerované polohy GPS zadejte zeměpisnou šířku a délku s tolerancí, ve které se musí pracovník s telefonem nacházet a kde mu bude umožněno zapsat příchod/odchod. Zeměpisné údaje zjistíte v různých mapových aplikacích, případně nás kontaktujte a my vám s načtením těchto údajů pomůžeme.
  • Požadovat dostupnost WiFi sítě telefon bude detekovat, zda je dostupná WiFi síť s konkrétním názvem. Tato volba není příliš bezpečná, neboť ji lze poměrně jednoduše obejít.
  • Požadovat načtení NFC čipu zadejte obsah NFC čipu - čipy vám můžeme dodat a nahrát do nich konkrétní požadovaný obsah. Čip je vhodné umístit ve firmě na požadované místo, pracovník pak bude požádán o načtení tohoto čipu před zadáním příchodu nebo odchodu.