Základní informace Sběru dat

Základní informace

 • Název popisný název aplikace Sběr dat pro rychlou orientaci v seznamu nastavení. 
 • Vzhled tlačítkem rozbalit je možné vybrat vzhled ze seznamu. Jedná se o vzhled aplikace Sběr dat na kiosku (doporučována je verze V2).
 • Popis volné pole na informační popis fungování konkrétního nastavení Sběr dat. Délka textu není nijak omezena.

Další nastavení

 • Zobrazit v okně s rámečkem checkbox, jehož zaškrtnutím je možno nastavit fungování aplikace v rámečku s tlačítky minimalizovat, maximalizovat a zavřít. Obsluze kiosku je poté dovoleno pohybovat se v uživatelském rozhraní operačního systému.
 • Zobrazovat hodiny při nečinnosti zobrazí digitální hodiny na obrazovce, pokud není nikdo přihlášen. Číslice jsou velké a dobře čitelné i na delší vzdálenost.
 • Zakázat šetřič obrazovky checkbox zakazující spořič obrazovky operačního systému.
 • Neodhlašovat automaticky po uložení dat touto volbou je možné zakázat automatické odhlášení uživatele například po ukončení výkazu práce atd. Po zaškrtnutí tohoto tlačítka je vhodné nastavit Automatické odhlášení uživatele po specifikovaném časovém úseku, viz další bod.
 • Automatické odhlášení uživatele (min) pole, které slouží právě k definici časového úseku po kterém je uživatel při nečinnosti automaticky odhlášen. 

Spuštění

 • Spuštění - příkazový řádek pole udávající cestu a parametr pro spuštění aplikace Sběr dat; zkopírováním tohoto řádku můžete vytvořit např. zástupce v OS Windows.
 • Spustit tlačítko, které okamžitě spustí aplikaci Sběr dat.

Způsoby identifikace

 • Povolit identifikaci pracovníkem přednastavená funkce. Dovoluje se tím pracovníkovi identifikovat se na kiosku. Využívá se pro výkazy práce pracovníka, objednávání obědů, potvrzení převzetí pracovních pomůcek, potvrzení údržby stroje, náhled do docházky, žádosti o propustku a dovolenou atd.
 • Povolit identifikaci čárovým kódem činnosti funkce umožňující identifikovat se jako pracoviště.
 • Povolit identifikaci čárovým kódem stroje funkce umožňující identifikovat se jako stroj. Využíváno u výroby, která je z časového hlediska náročná a je všeobecně známo, který pracovník, na daném stroji pracuje.

Tisk

 • Zobrazit náhled tiskové sestavy umožňuje náhled před tiskem, například u objednávky kooperace a následujícího tisku.
 • Povolit odeslání tiskové sestavy e-mailem možnost odesílání například objednávek kooperací, e-mailem. Navazuje na funkci tisku, bez jejího povolení není možné tuto funkci zapnout.