Editace přerušení výkazu Okno

Okno editace přerušení výkazu lze otevřít z okna Editace výkazu práce, v záložce Přerušení.
Z tohoto okna lze nastavit dobu a datum přerušení vybraného výkazu.