Editace výkresu Okno

Okno slouží pro zadání nebo změnu výkresu (položky) zakázky.


Výběr z vlastního portfolia výrobků   

Pokud máte povolen modul Portfolio výrobků, je zde možné vybrat ze seznamu portfolií to, které bude vyráběno. Dojde pak k automatickému natažení pracovního postupu, pokud existuje, případně cen atp.

 • Portfolio Vyberte ze seznamu, případně tlačítkem napravo, portfolio.

Výkres

 • Zakázka Informace o zakázce, ke které výkres patří. Tlačítkem napravo lze ihned otevřít editační okno celé zakázky.
 • Výkres Zadejte číslo výkresu.
 • Název nebo popis Zadejte název výkresu, případně jeho popis.
 • Typ Informace o tom, zda se jedná o Běžný výkres nebo Neshodový výkres, viz modul Neshody a okno Editace neshody.
 • Pozice Zadejte pozici výkresu.
 • Funkční celek Zde je možné vložit informaci (název, označení, atp.), která bude sdružovat výkresy do nějakého vyššího celku. Typicky je zde uváděn název Sestavy, pokud je výkres dílčím výkresem sestavy (kusovníku). Vzhledem k tomu, že je toto pole volně vyplnitelné, lze ho využít různými způsoby.
 • Status Informace o statusu výkresu, viz modul Statusy.
 • Priorita Priorita prací na výkresu.
 • Uzamčen Příznak uzamčení výkresu: Na výkres nelze pořizovat Výkazy práce, nelze na něj vydávat Materiály ani Polotovary. Zároveň je zafixován status proti změně.

Množství

 • Počet Celkový počet jednotek, které mají být dodány zákazníkovi, případně které mají být vyrobeny na sklad; zjednodušeně řečeno je to počet, který potřebujete mít na konci výrobního procesu.
 • Do výroby Počet jednotek, které vstupují do výroby. Toto číslo nemusí být vyplněno, pokud ale vyplněno je, nesmí být nikdy nižší než Počet (výše). Toto číslo zadávejte v případě, kdy počítáte s jistou mírou zmetkovistosti / neshodovosti během výrobního procesu.
 • z toho L+P rozdělení výkresu na levé/pravé, případně běžné/zrcadlené. Způsob prezentace těchto hodno je možné nastavit v okně Konfigurace.
 • Aktuální množství Informace o posledním známém množství jednotek, které na výkresu jsou (ve výrobě) nebo byly (vyrobeny). Jedná se o výsledek výpočtu množství, které vstoupilo do výroby, ponížené o zmetky nebo neshody, dále ponížené o převody na původní výkres (pokud se jedná o neshodový výkres) nebo převody z neshodového výkresu (pokud existuje a aktuální výkres je běžný).
 • 1:1 Použijte toto tlačítko pro rozdělení celkového počtu jednotek rovným dílem mezi levé/pravé (běžné/zrcadlené).

Obchodní informace

 • Nabídková cena za MJ a Měna Informace o nabídkové prodejní ceně za jednu jednotku výkresu.
 • Vypočtená cena za MJ Vypočtená prodejní cena za jednotku, která vychází z běžných prodejních cen práce (výkazů), materiálů, polotovarů a kooperací.
 • Prodejní cena za MJ Stanovená prodejní cena za jednotku. 
 • Sleva v % Sleva z prodejní ceny.
 • Celkem Výsledná celková prodejní cena.
 • Nevyúčtovávat Příznak, že tento výkres nemá být vyúčtováván zákazníkovi. Zaškrtnutím této volby de facto stanovíte prodejní cenu na nulu, přičemž náklady samozřejmě zůstávají a v ekonomice se s nimi kalkuluje.
 • Nedodávat Příznak, že výkres není možné vložit na dodací list.
 • Vyhledat Otevře okno pro vyhledání prodejní ceny z historie.
 • Vypočítat Vypočítá aktuálně platnou prodejní cenu z jednotlivých položek.
 • Do referenčního ceníku Vloží stanovenou prodejní cenu do referenčního ceníku výkresů. V tomto ceníku je udržována informace o vazbě Číslo výkresu x Prodejní cena.

Způsob určení výsledné ceny se řídí prioritami:

 1. Pokud je vyplněna Prodejní cena za MJ , má nejvyšší prioritu.
 2. Nabídková cena za MJ se bere v potaz, pokud není vyplněna prodejní cena v předchozím bodě.
 3. Vypočtená cena za MJ se bere v úvahu jako poslední v pořadí, pokud není vyplněna ani jedna z cen výše uvedených.

Pracovní postup

 • Technologický postup Příznak, že výkres obsahuje pracovní postup.
 • Založit pracovní postup Tímto tlačítkem lze založit prázdný pracovní postup k výkresu. V důsledku toho se v horní části okna zobrazí další záložka Pracovní postup, kde je možné jej stanovit.

Výrobní informace

 • Sériové číslo Přidělené sériové číslo tomuto výrobku.

Dělení

 • Dělení #1 Vyberte ze seznamu nebo zadejte hodnotu pro první dělení.
 • Dělení #2 Vyberte ze seznamu nebo zadejte hodnotu pro druhé dělení.
 • RAL Vyberte ze seznamu odstín RAL povrchové úpravy.

Čárový kód

 • Vlastní Zadejte, načtěte nebo nechte vygenerovat pomocí tlačítka Přidělit čárový kód čárový kód pro tento výkres.
 • Zákaznický Načtěte zákaznický čárový kód výkresu, pokud existuje.

Termín dodání

V rámci polí vyberte termín, kdy by měla být výkres dodán. Pro vložení aktuální roku klikněte na tlačítko, jež obsahuje číslo s aktuálním ročníkem. Poté vyberte buď kvartál nebo měsíc nebo týden. V případě měsíce pak je možné ještě vybrat den v měsíci. Termín pak bude zobrazen a vypočítán takto:

Zadané údajeZobrazení termínuUrčení datumu
stejný jako zakázka
termín je určen dle zakázky
pouze rok2020vždy poslední den zadaného roku - 31.12.2020
kvartál1Q.2020vždy poslední den posledního měsíce kvartálu - 31.3.2020
měsíc4M.2020vždy poslední den v měsíci - 30.4.2020
měsíc a den15.04.2020určený den
týden20T.2020poslední den zadaného týdne - 17.5.2020

Ekonomika

Zobrazení nákladů a příjmů za tento výkres rozdělených dle činností, kooperací, materiálů a polotovarů.

Poznámky

Volné textové pole pro interní poznámky k výkresu.


Tato nápověda je neustále ve vývoji, stejně jako jsou ve vývoji naše aplikace. Proto pokud nenajdete to, co hledáte, určitě se na nás obraťte a my vám rádi poradíme nebo pomůžeme.