Editace výkresu Okno

Okno slouží pro zadání nebo změnu výkresu (položky zakázky).


Výběr z vlastního portfolia výrobků   

Pokud máte povolen modul Portfolio výrobků, je zde možné vybrat ze seznamu portfolií to, které bude vyráběno. Dojde pak k automatickému natažení pracovního postupu, pokud existuje, případně cen atp.

 • Portfolio Vyberte ze seznamu, případně tlačítkem napravo, portfolio.

Výkres

 • Zakázka Informace o zakázce, ke které výkres patří. Tlačítkem napravo lze ihned otevřít editační okno celé zakázky.
 • Výkres Zadejte číslo výkresu.
 • Název Zadejte název výkresu, případně jeho popis.
 • Typ Informace o tom, zda se jedná o Běžný výkres nebo Neshodový výkres, viz modul Neshody a okno Editace neshody.
 • Pozice Zadejte pozici výkresu.
 • Sestava Zde je možné vložit informaci, která bude sdružovat výkresy do vyššího celku Sestavy, pokud je výkres dílčím výkresem sestavy (kusovníku).
 • Status Informace o statusu výkresu, viz modul Statusy.
 • Priorita Priorita prací na výkresu.
 • Uzamčen Příznak uzamčení výkresu: Na výkres nelze pořizovat Výkazy práce, nelze na něj vydávat Materiály ani Polotovary. Zároveň je zafixován status proti změně.

Rozklad výkresu

 • Číslo další možné očíslování výkresu, pro podrobnější práci s daty.
 • Pozice Zadejte pozici výkresu.
 • Verze Zadejte verzi výkresu, pokud existuje více jako jedna.

Množství

 • Počet Celkový počet jednotek, které mají být dodány zákazníkovi, případně které mají být vyrobeny na sklad; zjednodušeně řečeno je to počet, který potřebujete mít na konci výrobního procesu.
 • Do výroby Počet jednotek, které vstupují do výroby. Toto číslo nemusí být vyplněno, pokud ale vyplněno je, nesmí být nikdy nižší než Počet (výše). Toto číslo zadávejte v případě, kdy počítáte s jistou mírou zmetkovistosti / neshodovosti během výrobního procesu.
 • z toho L+P rozdělení výkresu na levé/pravé, případně běžné/zrcadlené. Způsob prezentace těchto hodno je možné nastavit v okně Konfigurace

        

 • Aktuální množství Informace o posledním známém množství jednotek, které na výkresu jsou (ve výrobě) nebo byly (vyrobeny). Jedná se o výsledek výpočtu množství, které vstoupilo do výroby, ponížené o zmetky nebo neshody, dále ponížené o převody na původní výkres (pokud se jedná o neshodový výkres) nebo převody z neshodového výkresu (pokud existuje a aktuální výkres je běžný).
 • 1:1 Použijte toto tlačítko pro rozdělení celkového počtu jednotek rovným dílem mezi levé/pravé (běžné/zrcadlené).

        

Hmotnost

 • Jednotka vyberte měrknou jednotku (kg)
 • Celkem celkový počet měrných jednotek hmotnosti (užitečné pro dopravu)

Obchodní informace

 • Prodejní cena za MJ Stanovená prodejní cena v Měně jakou si určíte za jednotku.
 • Nabídková cena za MJ Informace o nabídkové ceně za jednu jednotku výkresu.
 • Vypočtená cena za MJ Vypočtená prodejní cena za jednotku, která vychází z běžných prodejních cen práce (výkazů), materiálů, polotovarů a kooperací.
 • Sleva v % Sleva z prodejní ceny.
 • Celkem Výsledná celková prodejní cena.
 • Nevyúčtovávat Příznak, že tento výkres nemá být vyúčtováván zákazníkovi. Zaškrtnutím této volby de facto stanovíte prodejní cenu na nulu, přičemž náklady samozřejmě zůstávají a v ekonomice se s nimi kalkuluje.
 • Nedodávat Příznak, že výkres není možné vložit na dodací list.
 • Vyhledat Otevře okno pro vyhledání prodejní ceny z historie.
 • Vypočítat Vypočítá aktuálně platnou prodejní cenu z jednotlivých položek.
 • Do referenčního ceníku Vloží stanovenou prodejní cenu do referenčního ceníku výkresů. V tomto ceníku je udržována informace o vazbě Číslo výkresu x Prodejní cena.

Způsob určení výsledné ceny se řídí prioritami:

 1. Pokud je vyplněna Prodejní cena za MJ , má nejvyšší prioritu.
 2. Nabídková cena za MJ se bere v potaz, pokud není vyplněna prodejní cena v předchozím bodě.
 3. Vypočtená cena za MJ se bere v úvahu jako poslední v pořadí, pokud není vyplněna ani jedna z cen výše uvedených.

Pracovní postup

 • Technologický postup Příznak, že výkres obsahuje pracovní postup.
 • Založit pracovní postup Tímto tlačítkem lze založit prázdný pracovní postup k výkresu. V důsledku toho se v horní části okna zobrazí další záložka Pracovní postup, kde je možné jej stanovit.
 • Program možnost přiřazení čísla programu ke stávajícímu výkresu

Výrobní informace

 • Sériové číslo Přidělené sériové číslo tomuto výrobku.

Dělení

 • Dělení #1 Vyberte ze seznamu nebo zadejte hodnotu pro první dělení.
 • Dělení #2 Vyberte ze seznamu nebo zadejte hodnotu pro druhé dělení.
 • RAL Vyberte ze seznamu odstín RAL povrchové úpravy.

Čárový kód

 • Vlastní Zadejte, načtěte nebo nechte vygenerovat pomocí tlačítka Přidělit čárový kód čárový kód pro tento výkres.
 • Zákaznický Načtěte zákaznický čárový kód výkresu, pokud existuje.

Složka

V případě licence na Document Management je možné určit složku, kde bude (nebo již je) uložena veškerá dokumentace k zakázce. Tuto složku může Manager sám generovat na základě šablony a nastavení, viz okno Konfigurace.

Termín dodání

V rámci polí vyberte termín, kdy by měla být výkres dodán. Pro vložení aktuální roku klikněte na tlačítko, jež obsahuje číslo s aktuálním ročníkem. Poté vyberte buď kvartál nebo měsíc nebo týden. V případě měsíce pak je možné ještě vybrat den v měsíci. Termín pak bude zobrazen a vypočítán takto:

Zadané údajeZobrazení termínuUrčení datumu
stejný jako zakázka
termín je určen dle zakázky
pouze rok2020vždy poslední den zadaného roku - 31.12.2020
kvartál1Q.2020vždy poslední den posledního měsíce kvartálu - 31.3.2020
měsíc4M.2020vždy poslední den v měsíci - 30.4.2020
měsíc a den15.04.2020určený den
týden20T.2020poslední den zadaného týdne - 17.5.2020

Údaje odlišné od zakázky

 • Termín expedice přednastaveá volba je (určen zakázkou), pokud chcete odlišný termín expedice, vyberte z kalendáře.
 • Číslo kontraktu zadejte číslo kontraktu, pokud není stejné jako u zakázky.
 • Číslo objednávky zadejte číslo objednávky, pokud je odlišné od čísla objednávky uvedeného v zakázce.

Ekonomika

Zobrazení nákladů a příjmů za tento výkres rozdělených dle činností, kooperací, materiálů a polotovarů.

Náklady na měrnou jednotku

 • Celkem náklady na celkový počet ks výkresu
 • Náklad na MJ náklad na 1 ks
 • Korekce nákladů

Poznámky

Volné textové pole pro interní poznámky k výkresu.Databáze znalostí

Tato nápověda je neustále ve vývoji, stejně jako jsou ve vývoji naše aplikace. Proto pokud nenajdete to, co hledáte, určitě se na nás obraťte a my vám rádi poradíme nebo pomůžeme.