Editace neshody Okno

Základní informace

 • Číslo automaticky generované číslo pro neshodu.
 • Datum a čas datum a čas vzniku neshody.
 • Počet počet měrných jednotek neshod.
 • Typ rozbalovací okno pro výběr neshody z Neshody - typy.
 • Termín termín na vyřešení neshody.

Příznaky

 • Vyřízeno volný příznak pro ruční zadání statusu neshody.

Původce neshody

 • Načíst informace pomocí čárového kódu lze načíst všech modulu obsahující neshody čárovým kódem.

Lze ručně zaškrtnout pole s moduly a z rozbalovacího seznamu je možno vybrat určovaný modul obsahující neshodu. Těmito volbami se vytvoří vazba na další moduly. Pro jednoduchost je ale výhodnější generovat neshodu např. přímo z okna Seznam zakázek, Seznam výkresů, Seznam výkazů atp.

Způsob řešení

 • Způsob řešení automaticky doplněn způsob řešení použit tlačítkem Vyřešit.
 • Vyřešit rozbalovací seznam pro výběr způsobu řešení neshody: Oprava, Navýšit množství původního výkresu, Vytvořit neshodový výkres, Ukončit, Ukončit a expedovat.
 • Oprava možnost označit neshodu za opravenou v případě ručního opravení (lze později změnit).
 • Navýšit množství původního výkresu v původním výkresu budou navýšené použité položky pracovního postupu.
 • Vytvořit neshodový výkres otevře okno Nový neshodový výkres.
 • Ukončit ukončí výkres (lze později změnit).
 • Ukončit a expedovat neshodové množství bude expedováno tak, jak je, tzn. bez oprav, bez nové výroby.
 • Náklad náklad na vyřešení neshody.
 • Vyrobené MJ počet pro vyrobení nových měrných jednotek popřípadě způsobu řešení Navýšit množství původního výkresu.

Podrobnosti

Pole pro vlastní popis, příčinu a řešení neshody, popis nápravného opatření, vyjádření dodavatele.